SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Sáng 20/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề án “Ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại Công ty TNHH kỹ thuật Việt Hàn”. Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ) là đơn vị tư vấn triển khai. Tiến sỹ Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Đình Vinh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả đề án.

Ứng dụng công nghệ số là việc tích hợp áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo ra các giá trị mới, đồng thời cũng tạo ra sự thay đổi văn hóa cho doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục thay đổi, thử nghiệm cái mới và chấp nhận thất bại có thể xảy ra. Trong xu thế chung, việc ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty TNHH kỹ thuật Việt Hàn trong thời điểm hiện nay là cần thiết.

Qua quá trình khảo sát, đánh giá thực trạng sẵn sàng ứng dụng công nghệ số theo 04 trụ cột: Quản lý doanh nghiệp; Quản lý năng suất; Nền tảng cơ sở vật chất; Sản xuất thông minh, nhóm chuyên gia đã chỉ ra những điểm tồn tại, lãng phí trong quá trình sản xuất tại doanh nghiệp. Đó là chưa xây dựng lộ trình ứng dụng công nghệ số; Chưa có kế hoạch tài chính và nhân sự cụ thể; Chưa triển khai dự án công nghệ thông tin để phục vụ sản xuất và quản lý điều hành; Chưa đầu tư hệ thống cảm biến để thu thập dữ liệu, chưa có kết nối tích hợp; Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng công ty đang áp dụng chưa được tích hợp đồng bộ; Hoạt động cập nhật và cung cấp thông tin còn mang tính riêng lẻ ở từng công đoạn; Chưa tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ của sản phẩm lỗi; Chưa tiến hành đo lường hiệu suất máy móc; Chưa rà soát và đánh giá đầy đủ, thường xuyên năng lực hiện có của cán bộ nhân viên; Chưa chuẩn hóa được quá trình đào tạo; Chưa có chính sách thu hút nhân tài…

Từ đó, nhóm chuyên gia đã đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ số cho doanh nghiệp, cụ thể: Giải pháp về quản trị, điều hành; Giải pháp về tài chính kế toán; Giải pháp về marketing và bán hàng; Giải pháp về quản lý và đánh giá nhân sự; Giải pháp về quản trị sản xuất. Bên cạnh đó, đề án cũng giúp Công ty TNHH kỹ thuật Việt Hàn xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể trong 3 năm, từ năm 2022 đến năm 2024, gồm: đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực đến sử dụng các giải pháp ứng dụng có thể áp dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao báo cáo thí điểm của đề án về khả năng ứng dụng vào thực tiễn doanh nghiệp; đồng thời đề nghị nhóm chuyên gia có các khuyến cáo cụ thể đến doanh nghiệp, người lao động và chủ doanh nghiệp./.

#Sở KHCN