SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Giới thiệu về ISC

Trung tâm Phát triển khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo được thành lập theo quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND TP. Hải Phòng trên cơ sở hợp nhất Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

Tên giao dịch tiếng Anh: Science Technology Development and Innovation Center (viết tắt: ISC).

CHỨC NĂNG

Trung tâm có chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ về nghiên cứu, ứng dụng, phát triển thị trường khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cung ứng các dịch vụ, dịch vụ sự nghiệp công lập về nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

NHIỆM VỤ CHÍNH

1.Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển hóa thành quả khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; Thực hiện lưu giữ, bảo tồn nguồn gen.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng thành tựu KH&CN vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

- Tổ chức các hoạt động sản xuất thử nghiệm, khảo nghiệm nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới.

- Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

- Khảo sát, tìm kiếm, làm chủ và chuyển hóa các thành quả khoa học kỹ thuật và công nghệ. Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến, nhân rộng vào sản xuất và đời sống.

- Thực hiện lưu giữ, bảo tồn nguồn gen giống nấm, cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật quý, có giá trị phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen đặc hữu phục vụ sản xuất và đời sống.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, tự động hóa, môi trường, năng lượng mới, vật liệu mới.

- Tổ chức các hoạt động liên doanh, liên kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa, sản phẩm trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, tự động hóa, môi trường, năng lượng mới, vật liệu mới.

2.Tổ chức các hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ

- Xây dựng, cập nhật, bảo vệ, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin công nghệ, thông tin chuyên gia khoa học và công nghệ; biên soạn các tài liệu, ấn phẩm về công nghệ, thiết bị và chuyển giao công nghệ.

- Xây dựng, chuyển giao, vận hành Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến, Sàn giao dịch thương mại điện tử, vận hành hệ thống liên kết các Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng duyên hải Bắc Bộ.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn, môi giới, kết nối cung - cầu công nghệ, thiết bị; dịch vụ chuyển giao công nghệ; cung cấp công nghệ, thiết bị; tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ; tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, xác lập và bảo hộ tài sản trí tuệ, tư vấn về an toàn bức xạ và tư vấn khác về khoa học và công nghệ. 

- Xây dựng, vận hành, khai thác, duy trì điểm kết nối cung - cầu công nghệ vùng đồng bằng sông Hồng; Điểm tra cứu, cung cấp thông tin, tư vấn về sở hữu trí tuệ tại Hải Phòng (IP platform); Gian trưng bày các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm đặc thù, đặc sản của địa phương.

- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn kiến thức về khoa học và công nghệ, hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ.

- Tổ chức và tham gia các sự kiện hội nghị, hội thảo, trình diễn, giới thiệu công nghệ và thiết bị, hội chợ, triển lãm về khoa học và công nghệ, phiên kết nối thị trường, phiên bán đấu giá công nghệ, thiết bị.

- Tổ chức các hoạt động tham quan, khảo sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm về khoa học và công nghệ; hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khác về phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

3.Tổ chức các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

- Tổ chức và tham gia các sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: hội nghị, hội thảo, tọa  đàm, kết nối đầu tư, kinh doanh, tập huấn, cuộc thi, ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Techfest).

- Vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo của thành phố, khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

- Thực hiện các hoạt động khác liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

Cơ sở vật chất

 

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 276B Nhà A10, khu Đồng Tâm,Phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

- Khu Hành chính
- Bộ phận tiếp nhận, cung cấp và giải đáp thông tin
- Tel: 0225.3640748

 

 

CƠ SỞ 2

Xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP. Hải Phòng (Gần chân Cầu Nguyệt)

- Cơ sở lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen quý hiếm

- Tel: 0225.3640748

 

 

CƠ SỞ 1

Số 1 Phạm Ngũ Lão, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

- Khu trưng bày công nghệ - thiết bị
- Khu tư vấn, giao dịch, đàm phán
- Khu tổ chức sự kiện KHCN
- Khu hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST Co-Working

- Tel: 0225.3757101

 

CƠ SỞ 3

Km9 Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải  Phòng

- Xưởng thực nghiệm: Nơi sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm khoa học công nghệ của Trung tâm.

- Tel: 0225.3640748

 

 

 

 

Cơ cấu bộ máy tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO

 

 

Ông: Nguyễn Sĩ Chuyền 

Phó giám đốc

Tel: 0775.225789

Email: nguyensichuyen@isc1.vn

 

Bà: Nguyễn Thị Cẩm Hương

Giám đốc 

Tel: 0912.940509

Email: camhuong@isc1.vn

 

Ông: Phạm Trung Mến 

Phó giám đốc

Tel: 0974.058656

Email: phamtrungmen@isc1.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo trung tâm về các hoạt động trong lĩnh vực phòng phụ trách; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Soạn thảo, đệ trình Giám đốc ban hành các quy chế, quy định nội bộ để xây dựng nề nếp quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm.

3. Hướng dẫn các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác và tổng hợp thành kế hoạch công tác chung của Trung tâm; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất khác.

4. Tham mưu và triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo, bố trí sắp xếp, quản lý nhân sự.

5. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán theo quy định hiện hành.

6. Đảm bảo công tác hành chính, tổ chức, quản lý tài sản, quản trị mạng LAN, các phần mềm dùng chung, lễ tân, văn thư lưu trữ, vệ sinh, an ninh trật tự tại các trụ sở làm việc.

7. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; theo dõi kỷ luật lao động.

8. Hướng dẫn khách đến làm việc và tham gia các hoạt động tại trung tâm.

9. Là đầu mối liên hệ giao dịch với lãnh đạo cấp trên; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc.

10. Phối hợp với các phòng, đơn vị khác triển khai các hoạt động theo sự chỉ đạo của lãnh đạo trung tâm.

 

Bà: Nguyễn Thị Huế

Trưởng phòng HCTH

Tel:0977.145 939

Email:nguyenhue@isc1.vn

 

Bà: Nguyễn Thị Minh Trang

Phó phòng HCTH phụ trách kế toán

Tel:0904.320981

Email: minhtrang@isc1.vn

PHÒNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo trung tâm về các hoạt động trong lĩnh vực phòng phụ trách; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu KH&CN vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống.

3. Tổ chức các hoạt động sản xuất thử nghiệm, khảo nghiệm nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới.

4. Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và
ngoài nước

5. Khảo sát, tìm kiếm, làm chủ và chuyển hóa các thành quả khoa học kỹ thuật và công nghệ. Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến, nhân rộng vào sản xuất và đời sống;

6. Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, tự động hóa, năng lượng mới, vật liệu mới.

7. Tổ chức các hoạt động liên doanh, liên kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa, sản phẩm trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, tự động hóa, năng lượng mới, vật liệu mới.

8. Thực hiện lưu giữ, bảo tồn, khai thác phát triển nguồn gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật quý, có giá trị phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen đặc hữu.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc trung tâm giao.

 

Ông: NGuyễn Sĩ Chuyền

Phụ trách phòng Nghiên cứu ứng dụng

Tel: 0775.225789

Email: nguyensychuyen@isc1.vn

 

PHÒNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo trung tâm về các hoạt động trong lĩnh vực phòng phụ trách; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;

2. Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực môi trường; tổ chức các các hoạt động liên doanh, liên kết sản xuất, kinh doanh hàng hoá trong lĩnh vực môi trường.

3. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ; tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, xác lập và bảo hộ tài sản trí tuệ, tư vấn về an toàn bức xạ và tư vấn khác về khoa học và công nghệ 

4. Vận hành, khai thác Điểm tra cứu, cung cấp thông tin, tư vấn về sở hữu trí tuệ;

5. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn kiến thức về khoa học và công nghệ, hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ.

6. Tổ chức và tham gia các sự kiện hội nghị, hội thảo, trình diễn, giới thiệu công nghệ và thiết bị, hội chợ, triển lãm về khoa học và công nghệ, phiên bán đấu giá công nghệ, thiết bị.

7. Tổ chức các hoạt động tham quan, khảo sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm về khoa học và công nghệ; hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ.

8. Tổ chức các hoạt động dịch vụ khác về phát triển thị trường khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 

Bà: Phạm Thị Huệ 

Phó trưởng phòng phụ trách phòng PT TT KH và CN

Tel: 0984 704516

Email: tuvan@isc1.vn

 

 

 

 

 

SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Tham mưu, tư vấn cho Lãnh đạo Trung tâm về các hoạt động trong lĩnh vực sàn phụ trách; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;

2. Xây dựng, cập nhật, bảo vệ, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin công nghệ, thông tin chuyên gia khoa học và công nghệ;

3. Biên soạn các tài liệu, ấn phẩm về công nghệ, thiết bị và chuyển giao công nghệ;

4. Xây dựng, chuyển giao và vận hành Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến, Sàn giao dịch thương mại điện tử; Vận hành hệ thống liên kết các Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng duyên hải Bắc bộ; Vận hành Điểm kết nối cung cầu công nghệ vùng đồng bằng sông Hồng.

5. Tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị trong và ngoài nước; triển khai các dịch vụ tư vấn, kết nối, quảng bá công nghệ, thiết bị, dịch vụ chuyển giao công nghệ, cung cấp công nghệ, thiết bị, phiên kết nối thị trường.

6. Vận hành gian trưng bày, chào bán các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm đặc thù của địa phương.

7. Thực hiện các công việc đột xuất khác do lãnh đạo Trung tâm giao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông: Nguyễn Thanh Bắc

Phó giám đốc Sàn giao dịch CN & TB trực tuyến

Tel:0912.940509

Email: thanhbac@isc1.vn

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Tham mưu, tư vấn cho Lãnh đạo Trung tâm về các hoạt động trong lĩnh vực trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo phụ trách; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;

2. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

3. Tổ chức và tham gia các sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: hội nghị, hội thảo, tọa đàm, kết nối đầu tư, kinh doanh, tập huấn, cuộc thi, ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Techfest).

4. Vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo của thành phố, khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Bà: Đỗ Thị Nhung

Giám đốc 

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

Tel: 0904.163.863

Email: donhung@isc1.vn