SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
DUNG DỊCH SÁT KHUẨN ANOLYTE

DUNG DỊCH SÁT KHUẨN ANOLYTE

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ

Cung cấp cây giống năng suất cao bẳng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Cung cấp cây giống năng suất cao bẳng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ, Cơ sở lưu giữ nguồn gen

Tỏi đen HP - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Tỏi đen HP - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ

CHẾ PHẨM COMPOST MAKER - Người bạn của nhà nông

CHẾ PHẨM COMPOST MAKER - Người bạn của nhà nông

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ

Nấm sò tươi – dinh dưỡng cho mọi nhà

Nấm sò tươi – dinh dưỡng cho mọi nhà

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ

CHẾ PHẨM NEO-POLYMIC

CHẾ PHẨM NEO-POLYMIC

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ

Sản phẩm Dịch vụ KHCN

Sản phẩm Dịch vụ KHCN

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ

Quy trình thực hiện hợp đồng tư vấn Môi trường

Quy trình thực hiện hợp đồng tư vấn Môi trường

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ