SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
NẾP XOẮN HẢI PHÒNG

NẾP XOẮN HẢI PHÒNG

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ, Cơ sở lưu giữ nguồn gen

NẾP CÁI HOA VÀNG HẢI PHÒNG

NẾP CÁI HOA VÀNG HẢI PHÒNG

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ, Cơ sở lưu giữ nguồn gen

17 NGUỒN GEN ĐẶC HỮU CÓ GIÁ TRỊ CỦA HẢI PHÒNG

17 NGUỒN GEN ĐẶC HỮU CÓ GIÁ TRỊ CỦA HẢI PHÒNG

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ, Cơ sở lưu giữ nguồn gen

Cung cấp cây giống Hoa Hoàng cúc bằng phương pháp nuôi cấy mô

Cung cấp cây giống Hoa Hoàng cúc bằng phương pháp nuôi cấy mô

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ, Cơ sở lưu giữ nguồn gen

Ươm cây giống Hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô

Ươm cây giống Hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ, Cơ sở lưu giữ nguồn gen

DUNG DỊCH SÁT KHUẨN ANOLYTE

DUNG DỊCH SÁT KHUẨN ANOLYTE

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ

Cung cấp cây giống năng suất cao bẳng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Cung cấp cây giống năng suất cao bẳng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ, Cơ sở lưu giữ nguồn gen

Tỏi đen HP - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Tỏi đen HP - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ

CHẾ PHẨM COMPOST MAKER - Người bạn của nhà nông

CHẾ PHẨM COMPOST MAKER - Người bạn của nhà nông

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ