SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Hội thảo khoa học “Chuyển đổi xanh, bền vững và thực hành ESG - tích hợp chiến lược phát triển doanh nghiệp tại Hải Phòng”

Chiều 21/6, Sở Khoa học và Công nghệ đầu mối là TRung tâm phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo  tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển đổi xanh, bền vững và thực hành ESG - tích hợp chiến lược phát triển doanh nghiệp tại Hải Phòng” nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, cập nhật xu hướng mới về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhận diện cơ hội, thách thức trong quá trình hội nhập và phát triển.

Quanh cảnh Hội thảo.

Hải Phòng là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh từ năm 2014 với 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. 

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Đình Vinh phát biểu khai mạc.

Tại Hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ về lộ trình chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững của doanh nghiệp; kinh nghiệm trong chuyển đổi xanh, ứng dụng ESG trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;  các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp Hải Phòng tham gia vào chuỗi cung ứng xanh, bền vững… 

Thông qua các nội dung tại Hội thảo về chuyển đổi xanh và thực hành ESG sẽ giúp nâng cao nhận thức về vai trò của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các tiêu chuẩn mới về trách nhiệm và môi trường.

Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Võ Xuân Hoài phát biểu tại Hội thảo.

Tọa đàm tại Hội thảo.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Hương - Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo – điều phối phiên tọa đàm

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo còn diễn ra tọa đàm với chủ đề “Gắn đổi mới sáng tạo với phát triển bền vững” trong đó các diễn giả tập trung chia sẻ về tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo trong việc thúc đẩy phát triển bền vững. Chuyển đổi xanh và phát triển bền vững đã trở thành các yếu tố then chốt để doanh nghiệp tồn tại và phát triển lâu dài, việc tích hợp các nguyên tắc bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường mà còn tạo ra các giá trị và lợi thế cạnh tranh; những xu hướng mới, những thách thức và cơ hội mà doanh nghiệp, tổ chức và các quốc gia đang đối mặt; cơ hội để xây dựng những kế hoạch và chiến lược cụ thể để gắn đổi mới sáng tạo với phát triển bền vững.

Hội thảo là cơ hội để các bên cùng chia sẻ sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu, tìm kiếm cơ hội và tăng cường hợp tác, “xanh hoá” từ ý tưởng nhận thức đến hành động để cùng góp phần kiến tạo một tương lai xanh hơn, tươi đẹp hơn và bền vững hơn, quyết tâm cùng thành phố xây dựng thương hiệu “thành phố Cảng biển xanh”./.