SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương

Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương

Sáng 17/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho Công ty Cổ... Xem thêm »