SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
BA GẠC LÁ TO

BA GẠC LÁ TO

Cơ sở lưu giữ nguồn gen

DƯA CHUỘT KỲ SƠN

DƯA CHUỘT KỲ SƠN

Cơ sở lưu giữ nguồn gen

CÀ CHUA MÚI HẢI PHÒNG

CÀ CHUA MÚI HẢI PHÒNG

Cơ sở lưu giữ nguồn gen

BƯỞI LÂM ĐỘNG

BƯỞI LÂM ĐỘNG

Cơ sở lưu giữ nguồn gen

CAM ĐỒNG DỤ

CAM ĐỒNG DỤ

Cơ sở lưu giữ nguồn gen

LAN HÀI ĐỐM

LAN HÀI ĐỐM

Cơ sở lưu giữ nguồn gen

HOA HỒNG CỔ HẢI PHÒNG

HOA HỒNG CỔ HẢI PHÒNG

Cơ sở lưu giữ nguồn gen

NẾP XOẮN HẢI PHÒNG

NẾP XOẮN HẢI PHÒNG

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ, Cơ sở lưu giữ nguồn gen

NẾP CÁI HOA VÀNG HẢI PHÒNG

NẾP CÁI HOA VÀNG HẢI PHÒNG

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ, Cơ sở lưu giữ nguồn gen