SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng thử nghiệm cây Sâm cau tại Vườn Quốc gia Cát Bà

Xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng thử nghiệm cây Sâm cau tại Vườn Quốc gia Cát Bà

Công trình nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ, Cơ sở lưu giữ nguồn gen

Cung cấp cây giống năng suất cao bẳng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Cung cấp cây giống năng suất cao bẳng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ, Cơ sở lưu giữ nguồn gen

Gà Liên Minh Cát Bà

Gà Liên Minh Cát Bà

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ, Cơ sở lưu giữ nguồn gen