SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

WELCOME TO ISC

Chào mừng các bạn đã đến với trung tâm phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các dấu ấn nổi bật trong quá trình hoạt động của ISC trên các lĩnh vực: Dịch vụ Tư vấn về KH&CN;
Sàn giao dịch Công nghệ, Thiết bị, Tổ chức các sự kiện KH&CN; Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nghiên cứu ứng dụng KH&CN

Chúng tôi tự tin về Năng lực, Kinh nghiệm, làm việc Trách nhiệm để cung cấp các dịch vụ
khoa học – công nghệ với chất lượng tốt nhất.

TƯ VẤN <b>ĐẦU TƯ, ĐỔI MỚI</b> CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ

Tư vấn lựa chọn công nghệ - thiết bị phù hợp với nhu cầu đầu tư; Tư vấn lập hợp đồng chuyển giao công nghệ/mua bán thiết bị

DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG <b><br>LỘ TRÌNH</b> ĐMCN CHO DOANH NGHIỆP<br>

DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG
LỘ TRÌNH
ĐMCN CHO DOANH NGHIỆP

Xây dựng lộ trình ĐMCN nhằm xác định mục tiêu, nội dung đổi mới công nghệ; trình tự, phương án sử dụng nguồn lực để thực hiện các hoạt động ĐMCN trong một khoảng thời gian xác định.

DỊCH VỤ TƯ VẤN <b>LẬP VÀ ĐĂNG KÝ </b> <br>HỢP ĐỒNG CGCN<br>

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP VÀ ĐĂNG KÝ
HỢP ĐỒNG CGCN

Tư vấn, lập hợp đồng chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của bên nhận hoặc bên chuyển giao công nghệ.

  • 08:00 AM
  • Phòng 309 Nhà A6 - Trường Đại học Hải Phòng

HỘI THẢO: SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ PHÁP LÝ TRONG KHỞI NGHIỆP

10072020
  • 01:00 PM
  • Trường Cao Đẳng Du lịch Hải Phòng - Nam Sơn - An Dương - Hải Phòng

Techfest Hải Phòng 2020 - Ngày hội khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Hải Phòng - lần thứ 4

09252020