SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Trung tâm Phát triển Khoa học - Công nghệ và đổi mới sáng tạo

Với mong muốn luôn luôn lắng nghe và phát triển, chúng tôi rất vui và lấy làm vinh dự khi được bạn góp ý – đánh giá về dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ tiếp thu và phát triển dịch vụ hoàn thiện hơn từng ngày.

Số 276B Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

0225.364.0748 - Hotline

0225.3757.101 - Phone

Thời gian làm việc: T2 – T6 | 7:30 - 17:00

DANH SÁCH PHÒNG BAN

 Ban Giám đốc

STT

Họ và tên cán bộ

SĐT liên hệ

Chức vụ

 

 

 

2

Nguyễn Thị Cẩm Hương

0912940509 

Giám đốc

3

Phạm Trung Mến

0974058656

Phó giám đốc

4 Nguyễn Sĩ Chuyền 0775225789 Phó giám đốc

Phòng Hành chính tổng hợp

email: hanhchinh@isc1.vn

STT

Họ và tên cán bộ

SĐT liên hệ

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Huế

0977145939 -  0225.364.0748 (106)

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Minh Trang

0904320981 -  0225.364.0748 (115)

Phó phòng kiêm phụ trách kế toán

3 Nguyễn Thị Hồng Nhung 083 658 3930 -  0225.364.0748 Kế toán
4 Nguyễn Thị Hương 0936 586 609 -  0225.364.0748 (405) Truyền thông
5 Nguyễn Văn Điệp 0904.619268 -  0225.364.0748  Kế toán

 

 

Phòng Nghiên cứu ứng dụng

email: ungdung@isc1.vn

STT

Họ và tên cán bộ

SĐT liên hệ

Phụ trách công việc

1

Nguyễn Sĩ Chuyền

0775225789

Phụ trách phòng

2

Bùi Thị Thảo

0357893585

Thực hiện nhiệm vụ lưu giữ nguồn gen giống, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ về con vật nuôi; các nhiệm vụ khác

3

Nguyễn Thu Hà    - 0398425664

4

Lương Hoàn Đức

 

Thực hiện nhiệm vụ lưu giữ nguồn gen giống, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ về con vật nuôi; các nhiệm vụ khác
5 Nguyễn Kim Dung 0357.092762 Thực hiện nhiệm vụ lưu giữ nguồn gen giống, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ về con vật nuôi; các nhiệm vụ khác
6 Giang Thị Hoàn  0332550488  
7 Liên 0398425664 Chăm sóc thú y

 

 

 

Phòng Phát triển thị trường khoa học và công nghệ

​email: sukien@isc1.vn

STT

Họ và tên cán bộ

SĐT liên hệ

Phụ trách công việc

1 Phạm Thị Huệ 0984 704516 - 0225.364.0748 (403) Phó trưởng phòng phụ trách Tư vấn xác lập, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
2 Nguyễn Chí Hiếu 0936 007 047 - 0225.364.0748 (404) Phó trưởng phòng phụ trách thực hiện các dịch vụ tư vấn các thủ tục môi trường

3

Nguyễn Thế Anh

0386.949915 -  0225.364.0748 (403)

Đầu mối thực hiện các Hội nghị, Hội thảo giới thiệu về KHCN

4

Đỗ Hoàng Dũng - 0345449953

5

Nguyễn Thị Mai

0837.331162 -  0225.364.0748 (403)

Triển khai thực hiện các hồ sơ tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

5 Nguyễn Thu Hà 0913 253783 -  0225.364.0748 (404) Tổ chức thực hiện các dịch vụ tư vấn các thủ tục môi trường
6 Trần Thị Thu Huyền  0974 311969 -  0225.364.0748 (404) Thực hiện các dịch vụ tư vấn các thủ tục môi trường

 

Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến

STT

Họ và tên cán bộ

SĐT liên hệ

Phụ trách công việc

1 Đỗ Thị Lương 0934.659425 - 0225.364.0748 (301)  Giám đốc Sàn
2 Nguyễn Thanh Bắc 0912.940509 Phó giám đốc Sàn

3

Phạm Thị Minh Nghĩa

0974.206376 - 0225.364.0748 (303)

 Khai thác, phát triển thành viên khối doanh nghiệp, doanh nghiệp KHCN

4

Nguyễn Thị Hồng Ngân

0904.121468 - 0225.364.0748 (302)

Xây dựng, khai thác CSDL; Biên tập, biên soạn và cập nhật thông tin công nghệ

5

Trần Thị Kim Anh

0984.777078 - 0225.364.0748 (306)

Khai thác, phát triển thành viên khối viện, trường, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KHCN

6

Trịnh Văn Quảng

0974 692889

 

 

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

STT

Họ và tên cán bộ

SĐT liên hệ

Phụ trách công việc

1 Đỗ Thị Nhung  0904.163.863 - 02253757101  Phó Giám đốc

2

Đàm Thị Thu Thủy

0904.113059

Vận hành Khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

3

Phạm Thị Thủy

0359.040464

Thực hiện các nhiệm vụ phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo; ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

4 Phạm Thanh Huyền  0364.301.086 Thực hiện các nhiệm vụ phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo; ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
5 Nguyễn Hương Lan  0332.732.858  
6 Nguyễn Hoài Nam 0902.062.000