SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Thêm 6 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Triển khai kế hoạch Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Doanh nghiệp KH&CN) thành phố Hải Phòng đến năm 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 28/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng), năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực hỗ trợ và hỗ trợ thành công 6 doanh nghiệp trở thành Doanh nghiệp KH&CN.

 Bà Nguyễn Thị Hiên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì Hội nghị Đánh giá nghiệm thu doanh nghiệp KH&CN năm 2021.

Đây là những doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm, hàng hoá từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gồm: Công ty Cổ phần phát triển và ứng dụng phần mềm Bách Khoa; Công ty TNHH Khoa Thành; Công ty Cổ phần công nghệ Hàng Hải Marintek; Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thương mại Quốc tế; Công ty Cổ phần công nghệ Ouransoft; Công ty TNHH cơ điện lạnh Quang Thắng.

Trở thành Doanh nghiệp KH&CN, các doanh nghiệp này sẽ được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng; ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ vốn, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay…

Như vậy, tính đến hết năm 2021, Hải Phòng có tổng cộng 23 Doanh nghiệp KH&CN. Dự kiến, từ năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tích cực tìm kiếm, hỗ trợ mỗi năm 10 doanh nghiệp phát triển thành Doanh nghiệp KH&CN nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường khoa học và công nghệ thành phố.

Sở KHCN HP