SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất ngành cơ khí, chế tạo Hải Phòng

Ngày 20/12, tại Sở Khoa học và công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá nghiệm thu đề án  do Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo tư vấn; TS. Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở làm Chủ tịch hội đồng. 

Ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Chủ tịch hội đồng khoa học, chủ trì Hội nghị.

Trong những năm qua, ngành cơ khí, chế tạo Hải Phòng có sức cạnh tranh thấp, đầu tư của các doanh nghiệp chắp vá, dàn trải, công nghệ sản xuất khép kín, lạc hậu, thiết bị chậm được đổi mới, hiệu quả chưa cao, chưa đủ sức chiếm thị phần trong nước. Các doanh nghiệp hầu như rơi vào tình trạng thiếu vốn, sản xuất còn manh mún, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Từ thực trạng đó, nhóm nghiên cứu đã đề xuất xây dựng đề án, đồng thời đánh giá hiện trạng công nghệ của 30 doanh nghiệp theo 05 nhóm ngành gồm: Hiện trạng thiết bị công nghệ; Hiệu quả khai thác công nghệ; Năng lực tổ chức, quản lý; Năng lực nghiên cứu, phát triển và nhóm năng lực đổi mới sáng tạo.

Kết quả cho thấy, đa số các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp và tiến hành đầu tư đổi mới công nghệ hoặc đang xây dựng dự án đầu tư công nghệ; việc quản trị doanh nghiệp còn nhiều bất cập. Doanh nghiệp còn lúng túng trong điều hành và tư duy chuyển đổi, quản trị ứng dụng công nghệ số; thiếu kiến thức cập nhật nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao; nguồn nhân lực có tay nghề cao bị hạn chế; công nghệ gia công chế tạo xử lý bề mặt yếu, lạc hậu và tiềm ẩn nhiều yếu tố ô nhiễm môi trường; chưa có doanh nghiệp nào sử dụng công nghệ in 3D để thiết kế và phát triển sản phẩm; một số doanh nghiệp đầu tư công nghệ thông tin chưa thích đáng; mối quan hệ giữa cơ sở nghiên cứu, đào tạo chưa gắn kết; liên kết hợp tác với các doanh nghiệp FDI còn hạn chế.

Từ những đó, đơn vị tư vấn đề xuất 02 nhóm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất ngành cơ khí, chế tạo Hải Phòng, là: Nhóm giải pháp hoạt động quản trị doanh nghiệp (quản trị chiến lược; quản trị nhân lực; quản trị tài chính và maketing; quản trị sản xuất; quản trị chuỗi cung ứng); Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách (tuyên truyền, phổ biến, vận động nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp chủ động thực hiện đường lối chính sách của Đảng và nhà nước; xây dựng kế hoạch phát triển ngành cơ khí, chế tạo Hải Phòng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030; có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đào tạo lại đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề phù hợp với công nghệ 4.0; tăng cường hợp tác quốc tế, liên kết với các doanh nghiệp FDI).

Đề án được hội đồng khoa học đánh giá cao, mang tính tiên phong cho ngành công nghiệp cơ khí Hải Phòng. Bên cạnh đó, hội đồng khoa học đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung những khuyến cáo cụ thể cho ngành cơ khí, chế tạo thành phố thời gian tới./.

Tin Sở KHCN