SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất và sử dụng giá thể dinh dưỡng cho cây rau, hoa tại Hải Phòng.


Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất và sử dụng giá thể dinh dưỡng cho cây rau, hoa tại Hải Phòng.

Thông tin chi tiết

  • Ngày đăng: 21/01/2021
  • Mã số: DAUD.NN. 2009.519
  • Mục nghiên cứu: Nhiệm vụ KHCN công nghệ cấp thành phố
  • Chủ nhiệm dự án: KS. Ngô Thị Hải Linh
  • Thời gian thực hiện: 2009-2011

Chi tiết