SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất giống và cây hoa lan thương phẩm có giá trị kinh tế


Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất giống và cây hoa lan thương phẩm có giá trị kinh tế

Thông tin chi tiết

  • Ngày đăng: 18/12/2020
  • Mục nghiên cứu: Nhiệm vụ KHCN công nghệ cấp thành phố
  • Mã số: DAUD.NN. 2004.347
  • Chủ nhiệm dự án: Bùi Thị Hồng
  • Thời gian thực hiện: 2004-2005

Chi tiết

Hiện nay, ngành trồng hoa phong lan được xem là hướng đi đúng trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích sản xuất phù hợp với tình hình đô thị hóa của thành phố, góp phần quan trọng nâng cao giá trị sản xuất cho ngành hoa kiểng nói chung. Để đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường hoa lan đòi hỏi nguồn cây giống vô tính lớn, đồng nhất và chất lượng. Dự án xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất giống và cây hoa lan thương phẩm có giá trị kinh tế đáp ứng được nhu cầu phát triển nghề trồng lan, nhằm tạo tiền đề cho việc phát triển công nghệ sinh học thực vật, phục vụ công tác giống cây trồng và thúc đẩy phát triển du lịch.

Trung tâm phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo  - Liên hệ: Tel: 0225.364.0748 -  0225.3757.101