SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

TUYỂN CHỌN Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP ƯƠM TẠO NĂM 2022 - ĐỢT 2

Căn cứ Kế hoạch số 281/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025, Sở Khoa học và Công nghệ đã ra thông báo số 23/TB-SKHCN ngày 08/03/2022 về tuyển chọn ý tưởng/dự án khởi nghiệp hỗ trợ ươm tạo năm 2022 và nhận đã được 07 ý tưởng gửi về.

Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập Hội đồng tuyển chọn, đánh giá tiềm năng của 07 ý tưởng, tuy nhiên các ý tưởng chưa đáp ứng hết các tiêu chí mà Hội đồng đề ra. Do đó Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thông báo tuyển chọn ý tưởng/ dự án khởi nghiệp để hỗ trợ ươm tạo năm 2022 - Đợt 2. 

Xem thông báo kết quả tuyển chọn đợt 1 tại đây.

Xem thông báo tuyển chọn đợt 2 tại đây.

 

1. Mục đích ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hỗ trợ các ý tưởng/dự án khởi nghiệp trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm sản phẩm/dịch vụ xây dựng được sản phẩm phiên bản đầu tiên đáp ứng nhu cầu khách hàng, xác định được mô hình kinh doanh thông qua việc cung cấp các hoạt động đào tạo, cố vấn khởi nghiệp, chuyên gia công nghệ, gọi vốn đầu tư giai đoạn hạt giống và có thể thành lập doanh nghiệp. 

2. Đối tượng tuyển chọn
Cá nhân, nhóm cá nhân tại Hải Phòng có ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa hình thành doanh nghiệp.

3. Lĩnh vực tuyển chọn
Chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, bán lẻ, thương mại, nông nghiệp, đô thị thông minh, du lịch…
- Đưa ra được những giải pháp về công nghệ kỹ thuật số;
- Ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển mạng lưới vạn vật kết nối Internet;
- Vận dụng được cơ sở dữ liệu lớn và có thể tự động hóa các quá trình;
- Ứng dụng những phần mềm dùng cho doanh nghiệp và tối ưu hóa các quy trình trong doanh nghiệp;
- Đưa được những nền tảng dịch vụ vào ứng dụng cho các đô thị, thành phố thông minh.

4. Tiêu chí lựa chọn
* Về sáng lập viên và đội ngũ:
- Có tinh thần và thái độ của nhà lãnh đạo tiên phong, nghiêm túc với ý tưởng khởi nghiệp đã đề ra;
- Có ít nhất 01 thành viên làm việc toàn thời gian cho dự án trong suốt quá trình ươm tạo.
- Dự án cam kết tuân thủ các quy định của đơn vị tuyển chọn trong thời gian ươm tạo.
*  Về dự án/ý tưởng:
-  Tạo giá trị: tạo tác động tốt đến xã hội;
-  Đổi mới sáng tạo: có nền tảng về công nghệ;
-  Lợi thế sản phẩm/dịch vụ: tính khả thi cao và phù hợp với thị trường;
- Xây dựng được sản phẩm tối thiểu (MPV) trong vòng 6 tháng đầu của quá trình ươm tạo.

5. Hồ sơ đăng ký
- Bản mô tả ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: TẢI TẠI ĐÂY
- Tài liệu chứng minh quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm (nếu có).

6. Thời gian, nơi tiếp nhận hồ sơ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến hết ngày 05/08/2022
- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo - Số 01 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Email: knsangtao@gmail.com
- Liên hệ: Phạm Thủy - 0359.040.464

7.  Quy trình tuyển chọn và tham gia ươm tạo

  • - Bước 1: Nộp hồ sơ tuyển chọn theo mục 6
  • - Bước 2: Khảo sát trực tiếp dự án
  • - Bước 3: Đội nhóm thuyết trình về ý tưởng/ dự án trước Hội đồng tuyển chọn của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng. Thời gian vào tháng 8/ 2022.
  • - Bước 4: Thông báo Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được lựa chọn tham gia chương trình ươm tạo theo tiêu chuẩn quốc tế năm 2022.
  • - Bước 5: Đội nhóm cam kết tham gia chương trình ươm tạo.
  • - Bước 6: Đội nhóm tham gia chương trình ươm tạo dưới sự huấn luyện của chuyên gia trong nước và quốc tế.

8. Thông tin liên hệ
Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Hải Phòng (Startup Hai Phong)
Số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng
Fanpage      : StartupHaiPhong                  
Website       : startuphaiphong.com