SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Sản xuất thử nghiệm giống hoa lay ơn đỏ đô bằng công nghệ nuôi cấy mô


Sản xuất thử nghiệm giống hoa lay ơn đỏ đô bằng công nghệ nuôi cấy mô

Thông tin chi tiết

  • Ngày đăng: 11/01/2021
  • Mã số: DATN.2005.414
  • Mục nghiên cứu: Nhiệm vụ KHCN công nghệ cấp thành phố
  • Chủ nhiệm dự án: CN. Bùi Thị Hồng
  • Thời gian thực hiện: 2005-2007

Chi tiết

Lay ơn đỏ có thời gian sinh trưởng ngắn, từ 85 - 90 ngày, sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện SX vụ đông ở các tỉnh phía Bắc để thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán và 8/3. Chiều cao cây đạt trên 120 cm, số hoa 13 hoa/cành, độ bền hoa cắm dài, đạt từ 7 - 8 ngày, màu hoa đỏ cờ, hấp dẫn, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Do nhu cầu tiêu thụ hoa ngày một tăng, đặc biệt vào dịp lễ tết, một số địa phương vùng đồng bằng sông Hồng đã đưa giống lay ơn đỏ 09 vào trồng đại trà...Lay ơn đỏ  chống chịu tốt với sâu bệnh hại, đặc biệt là bệnh khô đầu lá, thích hợp với các chân đất phù sa, đất thịt nhẹ, tốt nhất là trồng luân canh với lúa nước.

Như vậy, ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật để lưu giữ  và sản xuất giống cây Lan đỏ ở dạng phôi vô tính và cây con hoàn chỉnh là có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chủ động nguồn vật liệu cho các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.