SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất khoai tây Atlantic sạch bệnh bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật tại Hải Phòng


Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất khoai tây Atlantic sạch bệnh bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật tại Hải Phòng

Thông tin chi tiết

  • Ngày đăng: 22/01/2021
  • Mã số: ĐT.NN. 2010.566
  • Mục nghiên cứu: Nhiệm vụ KHCN công nghệ cấp thành phố
  • Chủ nhiệm dự án: KS. Nguyễn Thị Thúy Hường
  • Thời gian thực hiện: 2010-2012

Chi tiết

Giống khoai tây Atlantic là giống mới nhập ngoại, năng suất và chất lượng cao, đặc biệt phù hợp với yêu cầu chế biến công nghiệp do (hàm lượng chất khô cao, củ to và đồng đều…). Khoai tây Atlantic đã được Bộ NN&PTNT công nhận phù hợp với các vùng sinh thái trong cả nước.

Tại Hải Phòng, từ năm 2008, nhân dân ở huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo đã trồng khoai tây Atlantic, đạt hiệu quả kinh tế cao với thị trường tiêu thụ ổn định, lâu dài (Công ty PEPSI  thu mua với số lượng không hạn chế). Từ đó đến nay, diện tích trồng khoai tây Atlantic của thành phố tăng đều hàng năm. Tuy nhiên, thành phố vẫn phải nhập giống từ Trung Quốc và một số nước khác với giá thành cao, riêng giống của Trung Quốc còn đặt ra nhiều lo ngại về chất lượng và kiểm dịch. Bên cạnh đó, việc sản xuất giống của nông dân ta còn yếu kém: người dân tự để giống từ mùa trước sang mùa sau dẫn đến giống bị thoái hóa, nhiễm bệnh, ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng củ.

Để khắc phục hạn chế này, với sự hỗ trợ của ngân sách khoa học - công nghệ thành phố, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&CN nghiên cứu sản xuất thành công giống khoai tây Atlantic sạch bệnh bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật.

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&CN đã nghiên cứu và sản xuất 18.000 cây giống gốc khoai tây Atlantic, 42.000 củ giống siêu nguyên chủng, hơn 19.000 củ giống nguyên chủng và trên 32.000 củ giống xác nhận. Tất cả các sản phẩm này đều đã được chứng nhận sạch bệnh. Trên cơ sở đó, Trung tâm đã xây dựng thành công 4 quy trình sản xuất giống khoai tây Atlantic: giống gốc, giống siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng và giống xác nhận.

Ông Đoàn Hữu Thanh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng khẳng định, đến nay, thành phố đã có thể hoàn toàn chủ động nguồn giống khoai tây Atlantic - giống khoai tây mới được nông dân ưa chuộng và không lo đầu ra. Còn theo bà Nguyễn Thị Kim Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, thành quả nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&CN góp phần hình thành một tập quán của nền sản xuất nông nghiệp hiện đại: sử dụng giống sạch bệnh.

Trung tâm Phát triển KHCN và ĐMST