SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật cây Ba kích tím (Morinda officinalis How), cây ích mẫu (Leonurus japonicus) và cây trinh nữ hoàng cung(Crinum latifolium L.) tại Hải Phòng


Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật cây Ba kích tím (Morinda officinalis How), cây ích mẫu (Leonurus japonicus) và cây trinh nữ hoàng cung(Crinum latifolium L.) tại Hải Phòng

Thông tin chi tiết

  • Ngày đăng: 16/11/2020
  • Mục nghiên cứu: Nhiệm vụ KHCN công nghệ cấp thành phố
  • Mã số: ĐN.NN 2014.684
  • Chủ nhiệm dự án: Bùi Thị Hồng
  • Thời gian thực hiện: 2014-2016

Chi tiết

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật cây Ba kích tím (Morinda officinalis How), cây ích mẫu (Leonurus japonicus) và cây trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) tại Hải Phòng.

Cây trinh nữ hoàng cung

Cây ích mẫu

Cây ba kích tím

Hãy liên hệ với chúng tôi,

Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo.

Hotline: 0225.3640748