SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Ứng dụng các giải pháp công nghệ trong nuôi thủy hải sản công nghệ cao

Nhằm giúp các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng các giải pháp công nghệ cao trong nuôi trồng thủy, hải sản, Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo (ISC) - Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo "Ứng dụng các giải pháp công nghệ trong nuôi thủy hải sản công nghệ cao" vào sáng 24/9. Ông Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, có ông Nguyễn Hữu Xuân - Phó chi cục trưởng Chi cục thủy sản cùng các doanh nghiệp, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội nghị.

Tại hội thảo, thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến, nhiều cơ chế chính sách, mô hình, giải pháp ứng dụng công nghệ cao được chia sẻ như: Các hoạt động ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản tại Hải Phòng; Cơ chế chính sách và giải pháp để phát triển bền vững nuôi biển Việt Nam; Giải pháp lồng nuôi thủy hải sản bằng công nghệ HDPE phù hợp với biến đổi khí hậu tại Việt Nam; Giải pháp lồng nuôi thủy hải sản bằng công nghệ HDPE phù hợp với biến đổi khí hậu tại Việt Nam; Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng bằng công nghệ RAS có tích hợp quản lý và điều khiển thông minh, xử lý bùn thải thứ cấp; Giải pháp đột phá trong nuôi tôm an toàn sinh học; Giải pháp đo đạc, giám sát chất lượng môi trường, hải văn và lồng bè trong suốt quá trình nuôi biển, Giám sát môi trường trong thu hoạch - vận chuyển cá...

Ông Đỗ Mạnh Hào - Viện tài nguyên và môi trường biển chia sẻ về mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng bằng công nghệ RAS tích hợp quản lý và điều khiển thông minh, xử lý bùn thải thứ cấp.

Việc đẩy mạnh tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất giống thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng, tạo ra con giống sạch bệnh,  thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu đặc biệt tại các vùng nuôi tập trung các sản phẩm chủ lực,.. sẽ góp phần quan trọng phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản thành phố theo hướng đồng bộ, phát triển bền vững.

Hội thảo là cơ hội để các doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân tham khảo, tìm kiếm giải pháp, mô hình công nghệ phù hợp ứng dụng vào thực tế sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, tạo thêm sức cạnh tranh và uy tín của sản phẩm./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH SỰ KIỆN

lINK Video chương trình: https://www.youtube.com/watch?v=VkmpZTcIZYk

www.sukien.isc1.vn