SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Thử nghiệm sản xuất và khảo nghiệm phân bón A5 tại Hải Phòng


Thử nghiệm sản xuất và khảo nghiệm phân bón A5 tại Hải Phòng

Thông tin chi tiết

  • Ngày đăng: 21/01/2021
  • Mã số:
  • Mục nghiên cứu: Nhiệm vụ KHCN công nghệ cấp thành phố
  • Chủ nhiệm dự án: TS. Đoàn Hữu Thanh
  • Thời gian thực hiện: 2010-2011

Chi tiết

A5 là loại phân bón mới do Trung tâm nghiên cứu từ năm 2002 đến nay. Loại phân bón này hoàn toàn sử dụng các hóa chất dạng tinh khiết, không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và các hóa chất thuộc kim loại nặng.

Tại Hải Phòng, công nghệ sản xuất phân bón có bổ sung yếu tố trung vi lượng ở các công ty chủ yếu sản xuất phân bón qua lá dạng dung dịch (Ban Mai, Minh Đức…). Loại phân bón phức hợp (phối trộn nhiều loại phân đơn: NPK có bổ sung trung, vi lượng) như phân bón A5 hiện chưa có.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ KH&CN “Thử nghiệm sản xuất và khảo nghiệm phân bón A5 tại Hải Phòng”, Trung tâm đã sản xuất 10.500 gói phân bón A5 đảm bảo chất lượng theo quy trình công nghệ sản xuất phân bón bán tự động.

Trung tâm đã tiến hành khảo nghiệm, đánh giá hiệu lực nông học của phân bón A5 trên lúa và rau màu tại xã An Thọ, Tân Viên (huyện An Lão). Kết quả cho thấy, phân bón A5 giúp cây lúa sinh trưởng nhanh, tăng khả năng bén rễ, hạn chế hiện tượng nghẹt rễ sinh lý trong vụ xuân (thời tiết rét đậm rét hại), tăng đẻ nhánh, tăng tỷ lệ hạt chắc, tăng sức đề kháng. Trên rau màu, phân bón A5 cũng giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Qua quá trình khảo nghiệm, Trung tâm đã xác định phân bón A5 hoàn toàn phù hợp với điều kiện canh tác ở Hải Phòng, giá thành phù hợp và chất lượng cao.

Mới đây, A5 đã được sử dụng trong một số mô hình trồng lúa chất lượng cao tại huyện An Dương và Vĩnh Bảo, bước đầu đã cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ đề nghị Bộ NN&PTNT công nhận A5 là phân bón mới được phép sản xuất và tiêu thụ.