SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2021

Trung tâm phát triển Khoa học Công ngh vàĐổi mi sáng to

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2021

(Thông báo này thay thế cho Thông báo trên số Báo Hải Phòng trang 6 ngày 24/8/2021)

Trung tâm phát triển Khoa học Công ngh vàĐổi mi sáng to , thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

I CH TIÊU, V TRÍ VIC LÀM, NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH CẦN TUYỂN:

1. Số lượng tuyển dụng(Theo công văn số 2028 /SNV-CCVC của Sở Nội vụ ngày 5/10/2021 về việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm):28 người

Link thẩm định của Sở Nội vụ: https://drive.google.com/file/d/1pEpm6OY7Gpl0tSKyd-UEDeMQzgIOildo/view?usp=sharing  

Link thông báo của ISC: https://drive.google.com/file/d/15drdCeztFtezWLg4Vd6jVxcEcgEK9IDu/view?usp=sharing

2 .Các chuyên ngành cần tuyển dụng:

Chuyên ngành cần tuyển dụng gồm: môi trường, trồng trọt, chăn nuôi-thú y, kỹ thuật sinh học, kỹ thuật thực phẩm, kỹ thuật điều khiển-tự động hóa, kỹ thuật vật liệu, kỹ thuật hóa học, ngành kỹ thuật khác; Cử nhân khối ngành kinh tế, văn hóa xã hội, truyền thông, luật, ngoại ngữcông nghệ môi trường; nông nghiệp;  chăn nuôi - thú y; kinh tế; văn hóa xã hội; truyền thông; luật; ngoại ngữ và ngành kỹ thuật khác.

Link chi tiết các vị trí việc làm: https://drive.google.com/file/d/1rgMrLVDt0HdRA1QmEWJOv8fn-7bE3xs0/view?usp=sharing

II ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Người cóđủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Tuổi đời dự tuyển từđủ 18 tuổi trở lên.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉđào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Cụ thể:

+ Trình độđào tạo: Đại học trở lên, ngành, chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữđáp ứng với chuyên ngành dự tuyển.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độđạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

- Đủ sức khoẻđể thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bịáp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển, Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghịđịnh số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Tải mẫu phiếu đăng ký: https://drive.google.com/file/d/1gK-D26IcJbfyW2n_uIurICJUtaUVKaN4/view?usp=sharing

- Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạođể xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có),… theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

+ Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thìđược sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

+ Phiếu lý lịch tư pháp xác nhận của chính quyền địa phương.

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Trung tâm và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNGTUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức thực hiện theo 2 vòng theo quy định tại Nghịđịnh số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

2. Nội dung xét tuyển: 

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển:

+ Nội dung phỏng vấn chuyên môn nghiệp vụ, chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian phỏng vấn 30 (thí sinh dự thi có 15 phút chuẩn bị).

+ Thang điểm (phỏng vấn): 100 điểm.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải cóđủ các điều kiện sau:

+ Có kết quảđiểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng sốđiểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III THI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 6/10/2021 đến hết ngày 5/11/2021.

  Thời gian tổ chức: Dự kiến tổ chức bắt đầu từ tháng 11/2021. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

2 Địa đim xét tuyn: Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo – số 276B Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện hoặc đến trực tiếp trụ sở Trung tâm:

Phòng Hành chính - Trung tâm Phát triển Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Địa chỉ: Số 276B, nhà A10 Đồng Tâm  Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Tel: 0225. 364.0748 (106)                                                            Ms.Huế  0977 145 939          

 Email:  hanhchinh@isc1.vn