SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng β - amylase để sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi tôm đạt hiệu quả cao


Nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng β - amylase để sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi tôm đạt hiệu quả cao

Thông tin chi tiết

  • Ngày đăng: 18/12/2020
  • Mục nghiên cứu: Nhiệm vụ KHCN công nghệ cấp thành phố
  • Mã số: R.TS.1998.129
  • Chủ nhiệm dự án: KS. Bạch Tố Hoa
  • Thời gian thực hiện: 1998-1999

Chi tiết

Amylase  là một enzyme mà xúc tác sự  thủy phân của tinh bột  thành đường. Amylase có trong nước bọt của con người và một số động vật có vú khác, nơi nó bắt đầu quá trình tiêu hóa hóa học. Thực phẩm có chứa một lượng lớn tinh bột nhưng ít đường, chẳng hạn như gạo và khoai tây, có thể có vị hơi ngọt khi chúng được nhai vì amylase làm biến đổi một phần tinh bột thành đường. Tuyến tụy và tuyến nước bọt tạo ra amylase để thủy phân tinh bột trong chế độ ăn uống thành disacarit và trisacarit được chuyển hóa bởi các enzyme khác thành glucose để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Thực vật và một số vi khuẩn cũng sản xuất amylase.

β -amylase (EC) - Một dạng khác của amylase, cũng được tổng hợp bởi vi khuẩnnấm và thực vật. Hoạt động từ đầu không khử,-amylase xúc tác quá trình thủy phân liên kết glycosid thứ hai, tách ra hai đơn vị glucose  tại một thời điểm. Trong quá trình chín của trái cây, -amylase phá vỡ tinh bột thành maltose, dẫn đến hương vị ngọt ngào của trái cây chín. β -amylase (EC) tạo men tiêu hóa, thúc đẩy sự phát trển của Tôm và nâng cao kháng thế cho tôm.

Nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng β - amylase để sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi tôm đạt hiệu quả cao.

Trung tâm phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo  - Liên hệ: Tel: 0225.364.0748 -  0225.3757.101