SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông rửa đường ống cấp nước bằng quả mút

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông rửa đường ống cấp nước bằng quả mút

Công trình nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ

Dự án sản xuất thử nghiệm phèn bột xử lý nước

Dự án sản xuất thử nghiệm phèn bột xử lý nước

Công trình nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ

Xây dựng mô hình áp dụng công nghệ Biogas cải tiến tại Hải Phòng

Xây dựng mô hình áp dụng công nghệ Biogas cải tiến tại Hải Phòng

Công trình nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ

Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris tại Hải Phòng

Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris tại Hải Phòng

Công trình nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất Tỏi đen tại Hải Phòng

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất Tỏi đen tại Hải Phòng

Công trình nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ