SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Thử nghiệm nuôi kỳ đà tại Hải Phòng


Thử nghiệm nuôi kỳ đà tại Hải Phòng

Thông tin chi tiết

  • Ngày đăng: 25/01/2021
  • Mã số:
  • Mục nghiên cứu: Nhiệm vụ KHCN công nghệ cấp thành phố
  • Chủ nhiệm dự án: KS. Trần Hồng Diễm
  • Thời gian thực hiện: 2011-2012

Chi tiết

Kỳ đà giống với trọng lượng 0,4 - 0,5 kg/con, đến lúc xuất chuồng (thời gian nuôi 8 tháng) trọng lượng trung bình từ 3,5 - 4,5  kg/con. Nuôi kỳ đà có thể cho lãi cho lãi khoảng 50% vì Kỳ đà ăp tạp với các loại thức ăn là vật nuôi hoặc nội tạng gia súc. Nó như là cỗ máy dọn vệ sinh cho các trang trại, gia trại chăn nuôi gà, vịt... Ngoài ra, có thêm thức ăn sẵn có khác như cá vụn, da lợn, nội tạng lợn, trâu, bò... cũng là thứ khoái khẩu của kỳ đà.

Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo.