SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Techfest Hải Phòng 2020 - Ngày hội khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Hải Phòng - lần thứ 4

 • Techfest Hải Phòng 2020 - Ngày hội khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Hải Phòng - lần thứ 4
 • Trường Cao Đẳng Du lịch Hải Phòng - Nam Sơn - An Dương - Hải Phòng
 • 01:00 PM
09252020

HỘI THẢO: KHỞI NGHIỆP ĐMST TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TỪ THẾ MẠNH ĐỊA PHƯƠNG

 • HỘI THẢO: KHỞI NGHIỆP ĐMST TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TỪ THẾ MẠNH ĐỊA PHƯƠNG
 • Số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • 08:00 AM
07222020

KHÓA 1 “ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TINH GỌN TRONG DOANH NGHIỆP THEO TPS”

 • KHÓA 1 “ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TINH GỌN TRONG DOANH NGHIỆP THEO TPS”
 • Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng - Số 1 Phạm Ngũ Lão - Ngô Quyền - Hải Phòng
 • 08:00 AM
09192020

Hội thảo “Ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm phát triển hoạt động Logistics và tối ưu hóa chuỗi cung ứng”

 • Hội thảo “Ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm phát triển hoạt động Logistics và tối ưu hóa chuỗi cung ứng”
 • Sở Khoa học và Công Nghệ Hải Phòng - Số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • 07:00 AM
07312020