SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương

Sáng 17/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương. Trung tâm Khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo là đơn vị tư vấn xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp.

Ông Lê Hồng Văn, Giám đốc công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương phát biểu tại hội nghị.

Qua đánh giá hiện trạng thiết bị công nghệ, hiệu quả khai thác công nghệ, năng lực tổ chức - quản lý, năng lực nghiên cứu phát triển và năng lực đổi mới sáng tạo cho thấy công ty có số điểm trung bình các nhóm là 8,2 điểm - phản ánh trình độ công nghệ của doanh nghiệp mới đạt mức trung bình.

Bên cạnh đó, trên cơ sở đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực tài chính, thị trường và đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của công ty và quan điểm phát triển của doanh nghiệp, nhóm tư vấn đã xây dựng nhiệm vụ đổi mới công nghệ phù hợp cho doanh nghiệp như: Đổi mới công tác quản lýthông qua việc sử dụng hệ thống thông tin hỗ trợ trong quản lý; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Nâng cao chất lượng in bao bì; Nâng cao năng lực sản suất, mở rộng thêm nhà xưởng, bố trí lại dây chuyền sản suất, đầu tư thêm máy móc, thiết bị tự động hóa; Nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, cải tiến nội địa hóa công nghệ sản xuất, nghiên cứu và thay đổi các công nghệ về vật liệu, gia công phù hợp với năng lực công ty, đáp ứng tối đa yêu cầu cúa khách hàng….

Việc xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp có ý nghĩa thực tiễn, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới./.

Trung tâm phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo  - Liên hệ: Tel: 0225.364.0748 -  0225.3757.101