SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Xây dựng hệ thống liên kết các SGDCN và thiết bị trực tuyến vùng Duyên Hải Bắc Bộ nhằm thúc đẩy thị trường công nghệ tại Việt Nam.


Xây dựng hệ thống liên kết các SGDCN và thiết bị trực tuyến vùng Duyên Hải Bắc Bộ nhằm thúc đẩy thị trường công nghệ tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết

  • Ngày đăng: 09/02/2021
  • Mục nghiên cứu: Nhiệm vụ KHCN công nghệ cấp thành phố
  • Mã số: TTKHCN.DA.05-2017
  • Chủ nhiệm dự án: Ths. Nguyễn Đình Vinh
  • Thời gian thực hiện: 2017-2019

Chi tiết

Dự án đã xây dựng hệ thống liên kết các SGDCN và thiết bị trực tuyến vùng Duyên Hải Bắc Hộ tại địa chỉ www.connect5.vn nhằm liên kết, kết nối các sàn TMĐT của 06 địa phương bao gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại, hệ thống thu hút 30 triệu lượt truy cập, với gần 30.000 sản phẩm chào bán của hơn 5.000 gian hàng, với hơn 3.000 nhu cầu cần mua và hơn 3.000 giao dịch đã diễn ra. Bước đầu, hệ thống liên kết đã giúp các thành viên tham gia nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, tăng cường sự hợp tác, phối hợp nhằm triển khai các hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, tạo sự gắn kết trong cả hệ thống.

https://connect5.vn/