SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Ứng dụng công nghệ số để thiết lập tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị tại 3 doanh nghiệp của Hải Phòng

Chiều 24/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị đánh giá nghiệm thu 03 đề án ứng dụng công nghệ số để thiết lập tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên, Công ty TNHH Cơ khí thủy Đức Thịnh và Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại Tam Long. 03 đề án do Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện dưới sự tư vấn của các chuyên gia khoa học, công nghệ và tài chính với mục tiêu triển khai Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025.

Các chuyên gia khảo sát nhà xưởng của Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên.

Mục tiêu của 03 đề án là đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh và sự thích ứng ứng dụng công nghệ số tại các Công ty nêu trên, từ đó đưa ra một số giải pháp về ứng dụng công nghệ số phù hợp với doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận. Theo đó, đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng doanh nghiệp; đưa ra các giải pháp công nghệ cho hoạt động của từng doanh nghiệp; xây dựng lộ trình ứng dụng công nghệ số; phân tích, tính toán chi phí và hiệu quả sau thực hiện ứng dụng công nghệ số và xây dựng báo cáo tổng hợp đề án ứng dụng công nghệ số cho các doanh nghiệp.

Để đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của 3 doanh nghiệp sản xuất, đơn vị tư vấn thực hiện Bộ công cụ đánh giá ViPa (Vietnam Innovation Productivity Assessment) theo 04 trụ cột chính: quản lý doanh nghiệp, quản lý năng suất, nền tảng cơ sở vật chất cho chuyển đổi số và sản xuất thông minh. Kết quả đánh giá hiện trạng quản trị doanh nghiệp; hiện trạng quản trị năng suất, chất lượng và hiện trạng ứng dụng công nghệ số của Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên đều đạt mức độ 4/5 theo ViPa, riêng hiện trạng sản xuất thông minh, Công ty đạt 2/5 mức độ ViPa. Với Công ty TNHH Cơ khí thủy Đức Thịnh, hiện trạng quản trị doanh nghiệp và hiện trạng quản trị năng suất, chất lượng đạt 3/5 mức độ ViPa; hiện trạng ứng dụng công nghệ số đạt 2/5 mức độ ViPa; hiện trạng sản xuất thông minh đạt 1/5 mức độ ViPa. Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại Tam Long có hiện trạng quản trị doanh nghiệp và hiện trạng ứng dụng công nghệ số đạt 2/5 mức độ ViPa; hiện trạng quản lý năng suất và hiện trạng sản xuất thông minh đều đạt mức 1/5 theo ViPa.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu về nhu cầu ứng dụng công nghệ số tại Hội nghị.

Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và trên cơ sở quan điểm, mục tiêu ứng dụng công nghệ số của 03 doanh nghiệp, đơn vị tư vấn đề xuất nội dung ứng dụng công nghệ số phù hợp cho từng doanh nghiệp, bao gồm việc đề xuất một số nội dung cải tiến cần thực hiện ngay trước khi tiến hành ứng dụng công nghệ số (theo 4 trụ cột của ViPa); cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và nhân lực; quản trị điều hành khối gián tiếp; quản trị sản xuất và nhà máy thông minh; giải pháp tổng thể từ điều hành đến sản xuất và tổng hợp chi phí dự kiến. Trên cơ sở đó, xây dựng lộ trình thực hiện cho 03 doanh nghiệp theo từng giai đoạn, bắt đầu từ năm 2023 và dự toán hiệu quả tài chính sau khi áp dụng.

Đại diện các Doanh nghiệp và TRung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo nghe tư vấn của Chuyên gia

Theo đánh giá của Hội đồng KH&CN, việc triển khai 03 đề án là nhiệm vụ khó, đơn vị tư vấn đã triển khai đảm bảo tiến độ, thời gian và khối lượng công việc. Để hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện các đề án, Hội đồng đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung thông tin về khái niệm "công nghệ số"; làm rõ các hoạt động "tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị" tại 03 doanh nghiệp…

Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên thành lập năm 2013, hoạt động trong lĩnh vực gia công kim loại tấm, sản xuất thiết bị phòng sạch. Công ty TNHH Cơ khí thủy Đức Thịnh thành lập năm 2008, chuyên sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị cơ khí phục vụ cho ngành hàng hải. Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Tam Long thành lập năm 2006 với lĩnh vực kinh doanh là kết cấu thép.

#Tư_vấn_chuyển_đổi_số