SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Tuyển chọn doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 281/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025, Sở Khoa học và Công nghệ đã ra Thông báo tuyển chọn doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để thực hiện hỗ trợ trong năm 2022.

Thông Báo Tuyển chọn: https://drive.google.com/file/d/1FDYXc-aYIn3TdABpJZbDf1mnbj_YfleE/view

1. Đối tượng tuyển chọn
Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh tại Hải Phòng, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

2. Lĩnh vực tuyển chọn
Không giới hạn. Ưu tiên các doanh nghiệp khởi nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan tới các lĩnh vực sau:
- Chuyển đổi số (điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo AI, Blockchain, công nghệ thực tế ảo VR, Internet vạn vật IoT, big data, công nghệ in 3D, robot, máy học,…);
- Công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano;
- Công nghệ môi trường, công nghệ năng lượng mới;
- Chế biến sâu nông sản sử dụng thế mạnh địa phương.

3. Tiêu chí lựa chọn
- Doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST có sản phẩm được hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ hoặc khai thác tài sản trí tuệ;
- Doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST có mô hình kinh doanh mới, sử dụng nền tảng công nghệ mới;
- Doanh nghiệp đáp ứng khả năng tăng trưởng, thị trường mục tiêu khả thi;
- Doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ quyền sở hữu với các nhà đầu tư (thông qua việc mua cổ phần, góp vốn đầu tư).

4. Chính sách hỗ trợ
Các doanh nghiệp khởi nghiệp được tuyển chọn sẽ được hỗ trợ các nội dung sau:
- Hỗ trợ không gian làm việc; trang thiết bị làm việc internet, máy in, máy photocopy, fax, scan, phòng họp (dùng chung);
- Hỗ trợ phòng thí nghiệm, hệ thống nhà xưởng, nhà kho, nhà trưng bày sản phẩm;
- Hỗ trợ chuyên gia tư vấn, đào tạo để hoàn thiện mô hình kinh doanh, hoàn thiện công nghệ, sản phẩm; tư vấn các vấn đề pháp lý trong kinh doanh, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn, đào tạo phương pháp xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, kế toán tài chính, xây dựng công cụ, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, marketing, xây dựng thương hiệu; giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm;
- Kết nối kinh doanh, tìm kiếm thị trường;
- Hỗ trợ tìm kiếm nguồn vốn từ các chương trình hỗ trợ của nhà nước, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, quỹ phi chính phủ, quỹ đầu tư mạo hiểm, ...

5. Hồ sơ đăng ký
-   Đăng ký theo mẫu: https://docs.google.com/document/d/1bTSPqncVM78HEi9WpMjdmUwxgFtpK1kG/edit
-  Tài liệu chứng minh quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm (nếu có).

6. Thời gian, nơi tiếp nhận hồ sơ
-   Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/03/2022.
-   Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo - Số 01 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng.
-   Email: knsangtao@gmail.com
-   Người liên hệ  Phạm Thuỷ - 0359.040.464

7. Quy trình tuyển chọn và tham gia hỗ trợ
- Bước 1: Nộp hồ sơ tuyển chọn theo mục 6
- Bước 2: Khảo sát trực tiếp doanh nghiệp
- Bước 3: Doanh nghiệp thuyết trình về dự án trước Hội đồng tuyển chọn của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng. Thời gian dự kiến đầu tháng 4 năm 2022.
- Bước 4: Thông báo Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ trong năm 2022.
- Bước 5: Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp được lựa chọn.
- Bước 6: Hỗ trợ doanh nghiệp theo kế hoạch hai bên thống nhất. Thời gian hỗ trợ từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2022.

8. Thông tin liên hệ
Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Hải Phòng (Startup Hai Phong)
Số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng
Fanpage      : StartupHaiPhong                  
Website       : startuphaiphong.com
Youtube       : Hai Phong Startup Channel