SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp để trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ năm 2021

Thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN TP. Hải Phòng đến năm 2025 của UBND TP. Hải Phòng. Trung tâm Phát triển KH-CN và Đổi mới sáng tạo thuộc Sở KH&CN TP. Hải Phòng đã làm việc với các doanh nghiệp để tư vấn cho DN tham gia và được hỗ trợ của thành phố để trở thành doanh nghiệp KHCN.

1. Điều kiện để đăng ký trở thành DN KHCN:

- Doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các nhóm ngành thuộc lĩnh vực kinh tế trọng điểm của thành phố gồm: Cơ khí - chế tạo; Điện tử, điện lạnh, tin học; Công nghiệp hóa chất, nhựa; Đúc, luyện kim, cán kéo thép; Dệt may, giầy dép; Sản xuất vật liệu xây dựng; Nông nghiệp-thủy sản; Kinh tế, dịch vụ …

- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và thực hiện việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả khoa học và công nghệ;

- Doanh nghiệp có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận thể hiện dưới các hình thức sau:

+ Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;

Đoàn tư vấn làm việc tại Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thương mại Quốc Tế

+ Quyết định công nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật;

+ Bằng chứng nhận giải thưởng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được các giải thưởng về khoa học và công nghệ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với tổ chức xét tặng giải thưởng hoặc đồng ý cho tổ chức xét tặng giải thưởng;

+ Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Giấy xác nhận hoặc giấy thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;

+ Công nghệ nhận chuyển giao được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định của pháp luật;

+ Các văn bản xác nhận, công nhận khác có giá trị pháp lý tương đương.

- Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu (doanh nghiệp thành lập dưới 5 năm có tỷ lệ dưới 30% vẫn được cấp giấy chứng nhận nếu đạt một trong các điều kiện trên).

Làm việc với Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Châu Giang tại Khu NN CNC Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, HP

Làm việc với Công ty TNHH Khoa Thành - Hoạt động trong lĩnh vực nôi trồng và dịch vụ thủy sản

2. Các lợi ích khi trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP

- Thu nhập của doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể: được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

- Được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Được ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh.

- Được hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ. Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ.

Liên hệ: 

Mr. Võ Ngọc Vinh – Phó Trưởng phòng phát triển thị trường KHCN

Tel: 0901 599968

Email: tuvan.isc1.vn - vovinh@isc1.vn