SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Thông báo tuyển chọn dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng năm 2019

1. Đối tượng tuyển chọn

- Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo nhưng chưa hình thành doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có thể đăng ký một hoặc nhiều dự án khởi nghiệp.

2. Tiêu chí tuyển chọn

- Dự án khởi nghiệp ĐMST có sản phẩm được hình thành từ ý tưởng/ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ hoặc khai thác tài sản trí tuệ.

- Dự án khởi nghiệp ĐMST có mô hình kinh doanh mới, sử dụng nền tảng công nghệ mới.

- Dự án khởi nghiệp ĐMST có sản phẩm phục vụ cộng đồng nhằm hướng đến phát triển bền vững, phù hợp với xu thế phát triển tiên tiến trên thế giới (thân thiện môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội mang tính toàn cầu).

- Dự án phải đáp ứng khả năng tăng trưởng, thị trường mục tiêu  khả thi.

- Nhân sự đủ điều kiện để vận hành dự án.

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của dự án không thuộc danh mục ngành nghề cấm và hạn chế đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tuyển chọn.

- Sẵn sàng chia sẻ quyền sở hữu với các nhà đầu tư (thông qua việc mua cổ phần, góp vốn đầu tư.

3. Hồ sơ và cách thức đăng ký

- Đại diện nhóm đăng ký online 

- Đại diện nhóm điền mẫu đăng ký, tải về tại đây và tài liệu chứng minh quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm (nếu có).

- Nộp mẫu đăng ký về địa chỉ email knsangtao@gmail.com trước ngày 15/03/2019.

4. Quy trình tuyển chọn và tham gia chương trình

- Bước 1: Nộp hồ sơ tuyển chọn theo mục 3

Bước 2: Tham gia phỏng vấn và xét duyệt bởi hội đồng của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng.

                Thời gian phỏng vấn dự kiến cuối tháng 03 năm 2019.

- Bước 3: Nếu đạt quá trình tuyển chọn, các nhóm sẽ nộp bổ sung các hồ sơ (bản cứng) theo yêu cầu và bắt đầu tham gia chương trình hỗ trợ dự án khởi nghiệp của Startup Hải Phòng, theo đó quyền lợi của các dự án khởi nghiệp tham gia hoạt động bao gồm được tư vấn hoàn thiện ý tưởng dự án, tư vấn thành lập doanh nghiệp, được hỗ trợ chi phí không gian làm việc chung, cơ sở hạ tầng, dịch vụ, được tham gia các chương trình đào tạo, cố vấn đến từ các chuyên gia trong từng lĩnh vực phù hợp với đặc thù từng dự án, được kết nối với cộng đồng khởi nghiệp, mạng lưới nhà đầu tư, quỹ tài chính tín dụng, được hỗ trợ về PR, marketing để ổn định và phát triển thị trường...

5. Thông tin liên hệ

Thông tin trao đổi (nếu có) vui lòng liên lạc với Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Hải Phòng (Startup Hải Phòng)

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng

Email: knsangtao@gmail.com

Liên hệ: Ms Nhung (0904 163 863) và Mr Tùng (0987 826 770)