SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÒNG 1 NĂM 2021

Trung tâm Phát triển Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xin Thông báo  KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÒNG 1 NĂM 2021.

Các ứng viên xem thông báo danh sách kết quả tại: https://drive.google.com/file/d/1QnBruQLANhcgBPFiC9zMcw4-0IwBU3fj/view

Link Đơn đề nghị phúc khảo kết quả xet tuyển viên chức vòng 1: https://drive.google.com/file/d/1hURa7Texd-jWbr38eL9aNfAPWqcX-CW7/view

Lịch thi vòng 2: 8h00 ngày 07 tháng 12 năm 2021

Chi tiết trong bản đính kèm:

Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 1:

Liên hệ để biết thêm chi tiết:

Tel: 0225.364.0748  MS.Huế