SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

TẬP HUẤN KỸ THUẬT “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC TRONG NUÔI CÁ NƯỚC NGỌT TẠI HẢI PHÒNG

Ngày 23/4/2021, tại Hội trường UBND xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, Trung tâm Phát triển KH-CN và Đổi mới sáng tạo phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Kiến Thụy, UBND xã Minh Tân huyện Kiến Thụy tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật “Ứng dụng công nghệ Biofloc trong nuôi cá nước ngọt tại Hải Phòng”

Dự tập huấn có đại điện Trung tâm phát triển KH-CN và Đổi mới sáng tạo; Đại biểu Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng, UBND xã Minh Tân huyện Kiến Thụy; Đại biểu Cán bộ, xã viên HTX, Hội viên nông dân, các cơ sở, hộ NTTS trên địa bàn trên địa bàn xã Minh Tân huyện Kiến Thụy.

Phát biểu tại tập huấn, bà Phạm Thị Liên – Trạm phó Trạm Khuyến Nông kiến Thụy – Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng báo cáo về thực trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp nói chung và trong nuôi trồng thủy sản nói riêng, những định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng thủy sản  trên địa bàn.

Hội nghị đã được TS. Nguyễn Xuân Thành – Phó trạm trưởng Trạm nghiên cứu Biển Đồ Sơn – Viện Tài nguyên và Môi trường Biển truyền đạt về ứng dụng công nghệ Biofloc trong nuôi cá rô phi thâm canh tại Hải Phòng

Đây là Đề tài nghiên cứu khoa học do TS. Nguyễn Xuân Thành - Viện Tài Nguyên và Môi trường Biển làm chủ nhiệm, được Hội đồng khoa học và công nghệ cấp thành phố đánh giá nghiệm thu tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020.

Ứng dụng Biofloc trong nuôi trồng thủy sản được coi là một hướng đi mới của công nghệ sinh học, dựa trên nguyên lý bổ sung nguồn cacbon theo một tỷ lệ phù hợp với lượng nitơ sẵn có trong nước ao để làm thức ăn cho vi sinh vật dị dưỡng có trong ao, tạo điều kiện cho nhóm này phát triển chiếm ưu thế trong ao. Vi sinh vật dị dưỡng sẽ chuyển hóa các hợp chất chứa nitơ trong nước ao thành protein trong sinh khối, nhờ đó tái sử dụng được nguồn nitơ từ chất thải hòa tan trong nước ao và chuyển hóa thành sinh khối thức ăn tự nhiên cho cá nuôi, làm tăng hiệu quả sử dụng thức ăn nuôi cá.

Qua nội dung tập huấn, các đại biển đã được cung cấp thêm thông tin cần thiết về ứng dụng công nghệ Biofloc, cách thức triển khai ứng dụng, những hiệu quả tại các mô hình khi ứng dụng công nghệ Biofloc trong nuôi cá rô phi mang lại.

 Việc ứng dụng BFT trong nuôi thâm canh cá rô phi thương phẩm đã đạt kết quả rõ rệt, thể hiện qua việc thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của cá nuôi, năng suất nuôi đạt cao, hiệu quả sử dụng thức ăn được cải thiện, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường ao nuôi.

www.sukien.isc1.vn