SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Sản xuất giống và nuôi gà Liên Minh thương phẩm an toàn sinh học

Chiều 17/12/2020, tại Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải diễn ra Hội nghị tư vấn, đánh giá, nghiệm thu dự án ứng dụng khoa học công nghệ cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi gà Liên Minh thương phẩm an toàn sinh học quy mô nông hộ gắn với truy xuất nguồn gốc và liên kết bao tiêu sản phẩm tại xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, Hải Phòng”. Mô hình do Trung tâm Phát triển Khoa học - công nghệ  và Đổi mới sáng tạo Hải Phòng chuyển giao, triển khai thực hiện tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Xuân Đám làm chủ nhiệm dự án.

Dự án đã tiếp nhận các quy trình kỹ thuật và quản lý trong chăn nuôi gà Liên Minh gồm: quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng gà Liên Minh sinh sản và thương phẩm; quy trình vệ sinh thú y trong chăn nuôi gà Liên Minh; quy trình quản lý sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc. Kết quả, từ tháng 01 đến tháng 8/2020, đã đào tạo được 05 cán bộ nắm vững kỹ thuật và chủ động triển khai sản xuất; tập huấn cho 200 lượt người chăn nuôi trên địa bàn xã; triển khai được 01 mô hình sản xuất giống và nuôi gà thương phẩm an toàn với 50 con gà mái, 07 con gà trống sinh sản và 300 con gà thương phẩm. Hiệu quả kinh tế của mô hình đạt hơn 55 triệu đồng.

Bên cạnh đó, dự án cũng đưa ra các giải pháp nhân rộng mô hình trên toàn xã trong thời gian tới như: Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích bà con áp dụng; quy hoạch vùng phát triển sản xuất chăn nuôi tập trung an toàn sinh học; có chính sách hỗ trợ đẩy mạnh các hoạt động liên kết sản xuất, phát triển giá trị sản phẩm thịt gà an toàn theo hướng hàng hóa; tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá sản phẩm…