SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Quy trình thực hiện hợp đồng tư vấn Môi trường


Quy trình thực hiện hợp đồng tư vấn Môi trường

Thông tin chi tiết

  • Ngày đăng: 30/06/2020

Quy trình thực hiện hợp đồng tư vấn

Chi tiết

Hồ Sơ Môi trường - Quy trình thực hiện hợp đồng tư vấn

1- Quy trình thực hiện Hồ sơ tư vấn môi trường

 

2 - Quy trình thực hiện Quan trắc môi trường

 

3 - Quy trình thực hiện thiết kế thi công, lắp đặt

4 - Quy trình thực hiện vận hành, bảo trì bảo dưỡng

Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo

Phòng Nghiên cứu - ứng dụng KHCN 

Liên hệ với chúng tôi  - Hotline: 0225.5640748 - 0936.007.047

Link hồ sơ năng lực của chúng tôi: http://admin.isc1.vn/upload/sangiaodich/files/ho%20s%C6%A1.pdf