SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022

Sở KHCN thành phố Hải Phòng phát động phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằmTôn vinh vai trò của Đổi mới sáng tạo, Sở hữu trí tuệ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và của đất nước nói chung; Khơi dậy tinh thần, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc tìm ra các giải pháp mới thúc đẩy những thay đổi, kiến tạo một tương lai bền vững.

Với các chủ đề:

+  Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn

+ Thế hệ trẻ là lực lượng tiên phong thực hiện đổi mới sáng tạo và phát triển.

+ Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ vì tương lai tốt đẹp hơn.

+ Sở hữu trí tuệ - Công cụ hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội.

+ Văn hóa sở hữu trí tuệ - Nét đẹp của Thế hệ trẻ hôm nay.

+ Đổi mới sáng tạo - Khơi nguồn trí thức.

+ Đổi mới sáng tạo - Nền tảng thúc đẩy phát triển quốc gia hiện đại.

+ Đổi mới sáng tạo - Nâng cao giá trị cuộc sống.

Nội dung chi tiết: Tại đây

www.isc1.vn

#Sở_hữu_trí_tuệ_Hải_Phòng