SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố

Chiều 13/7/2023, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Đoàn giám sát Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với thành phố Hải Phòng để khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Phương Tuấn - Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội, Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc.

Giai đoạn 2018-2022, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả các chương trình: Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố; Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ (KHCH) thành phố; Đổi mới công nghệ thành phố các giai đoạn; Kế hoạch "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào thành phố Hải Phòng trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên; Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố; Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố...

Đoàn giám sát Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Bên cạnh đó, có hơn 300 đề tài, đề án khoa học cấp thành phố được thực hiện, trong đó 76% đề tài, đề án được ứng dụng vào thực tiễn; gần 100% các đề tài cấp quận, huyện được đưa vào ứng dụng trong thực tế. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, mức chi cho KH&CN (0,89%) tuy chưa đạt mức 2% tổng chi ngân sách thành phố nhưng vẫn cao hơn nhiều so với các địa phương khác trong cả nước, đây là sự nỗ lực rất lớn của thành phố khi phải tự chủ ngân sách. Các văn bản chỉ đạo, các chương trình, kế hoạch… đã tập trung vào hỗ trợ, định hướng các doanh nghiệp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất; thúc đẩy kích cầu hoạt động xúc tiến, môi giới, chuyển giao thị trường KH&CN thành phố; thương mại hoá các tài sản trí tuệ, phát huy được phong trào lao động sáng tạo.

Sau khi nghe báo cáo của của Sở KH&CN, các ý kiến sở, ngành, đơn vị liên quan, đồng chí Nguyễn Phương Tuấn - Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị UBND thành phố làm rõ một số nội dung sau: Bổ sung số liệu để làm rõ kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND; Những khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; Vướng mắc trong quá trình chuyển giao công nghệ, phương án tháo gỡ, xử lý nếu xảy ra tranh chấp; Giải pháp để Quỹ KHCN hoạt động hiệu quả; Chính sách thuế và các ưu cơ chế ưu đãi đối với doanh nghiệp KHCN được thực hiện như thế nào?.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác cũng lắng nghe ý kiến đề xuất, kiến nghị của các sở, ngành, doanh nghiệp, đại diện viện, trường về xây dựng chính sách mới có hiệu quả, cũng như cách thức hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng để thúc đẩy phát triển thị trường KHCN, cụ thể như: Căn cứ pháp lý để phát triển các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN; Luật quản lý và sử dụng tài sản công; Việc giảm biên và cơ chế đầu tư xây dựng cơ sơ hạ tầng đối với các tổ chức KH&CN; Thủ tục thanh quyết toán đối với việc thực hiện nhiệm KHCN cần thông thoáng, đơn giản hơn; Cơ chế tiền lương, định mức, cách thức thuê khoán trong việc thuê chuyên gia thực hiện các nhiệm vụ KHCN...

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn đánh giá cao những kết quả mà thành phố đã làm được trong thời gian qua, đặc biệt là việc thiết lập chính sách hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN. Tuy nhiên, đồng chí mong muốn thành phố cần quan tâm dành ngân sách nhiều hơn nữa cho KHCN, giúp KHCN tạo bước đột phá và thực sự đóng vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế của thành phố. Ông cũng mong muốn thành phố cần làm rõ giữa chi đầu tư và chi thường xuyên cho KHCN; Sửa đổi các Nghị định ràng buộc cơ chế tài chính; Đưa ra ý kiến chính thức về việc sự tồn tại của Quỹ phát triển KH&CN có thực sự cần thiết. Ngoài ra thành phố cần bổ sung các phụ lục kiến nghị, đề xuất cụ thể trong từng lĩnh vực để tối ưu hoá việc chỉnh sửa bổ sung luật KHCN trong thời gian tới.

Sáng13/7/2023,  Đoàn giám sát Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ghé thăm và khảo sát tại TRung tâm Phát triển KH-CN và Đổi mới sáng tạo (ISC) - một điểm sáng về hoạt động xúc tiến, môi giới, chuyển giao công nghệ;

Đồng chí NGuyễn Đình Vinh - Phó giám đốc Sở KHCN cùng đi với Đoàn giám sát Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thăm quan gian hàng Nông nghiệp công nghệ cao Israel trưng bày tại trung tâm ISC

 

 

 

 

 

Đoàn ghé thăm các gian hàng khởi nghiệp tại TRung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hải Phòng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở KHCN và Trung tâm ISC