SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

ISC - cầu nối Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ: Hiệu quả thiết thực

Qua 7 năm thực hiện, đến nay chương trình đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế vè khoa học và công nghệ (KHCN) mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao năng lực KHCN, nhất là công nghệ cao phục cụ phát triển kinh tế, xã hội, giúp các doanh nghiệp tự tin hội nhập.

Hợp tác để thành công

Với mục tiêu đưa sản phẩm hóa mỹ phẩm tiếp cận thị trường châu Âu, thông qua Sở KHCN, Công ty CP Vilaco đăng ký tiếp nhận hỗ trợ, tư vấn từ chuyên gia cao cấp của tổ chức PUM - tổ chức Phi chính phủ của Hà Lan. Tổng giám đốc Công ty Cp Vilaco Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, qua làm việc trực tiếp, tìm hiểu thực teesquy trình sản xuất, kinh doanh, chuyên gia cap cấp của tổ chức PUM tư vấn, hỗ trợ công ty thay đổi quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào, đánh giá kiểm định chát lượng sản phẩm, đồng thời tư vấn thiết kế xây dựng phòng thí nghiệm hóa -mỹ phẩm đạt tiêu chuẩn, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường châu Âu.

Đến nay, công ty thường xuyên trao đổi trực tuyến với chuyên gia về kết quả triển khai các công việc theo lộ trình, kế hoạch tư vấn. Không riêng Công ty CP Vilaco, tổ chức PUM hợp tác với hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và mang lại kết quả rõ rệt. Điển hình, Công ty Tuấn Huyền chuyên sản xuất bao bì PU-PE, sau khi được tư vấn hợp lý hóa dây chuyển sản xuất, cải tiến kỹ thuật, phát triển sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Nam Mỹ. Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo (ISC) cũng nhận sự hỗ trợ, hợp tác từ tổ chức PUM về xây dựng và vận hành Vườn ươm khởi nghiệp Startup Haiphong.

Đại diện tổ chức PUM (Hà Lan) tại Việt Nam tới tham quan tại Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo (ISC)

7 năm qua, thành phố triển khai hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với nhiều dự án như: dự án Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP); chương trình hợp tác giữ thành phố Hải Phòng và thành phố BREST (Cộng hòa Pháp) với dự án "Xây dựng công cụ ra quyết định thí điểm cho quản lý tổng hợp vùng bờ biển Hải Phòng". Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp mạnh dạn hợp tác quốc tế về nghiên cứu, phát triển công nghệ, tạo sản phẩm mới có chất lượng, đáp ứng như cầu thị trường.

Về hợp tác quốc tế ứng dụng và chuyển giao công nghệ, thành phố thỏa thuận,  ký kết biên bản ghi nhớ với các đối tác, hiệp hội, tổ chức tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc..., kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị giữa các doanh nghiệp của thành phố và nhiều tỉnh, thành phố khác với doanh nghiệp nước ngoài. Năm 2020, dù chịu tác động bất lợi của đại dịch COVID-19, song với vai trờ cơ quan tham mưu, thường trực thực hiện chương trình đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về KHCN, Sở KHCN linh hoạt tổ chức các phiên kết nối cung cầu công nghệ trực tuyến với các doanh nghiệp, đơn vị của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, thành phố dành nhiều hỗ trợ, ưu đạ, tổ chức để các đơn vị, doanh nghiệp tham gia triển lãm, trình diễn công nghệ, chợ công nghệ và thiết bị quốc tế...để giới thiệu tìm kiếm, trao đổi công nghệ. Từ đó, nhiều doanh nghiệp của thành phố và trong nước tiếp cận, chuyển giao công nghệ, tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Nga, Hà Lan, Pháp, Hàn Quốc...

Sự kiện kết nối cung cầu công nghệ Thiết bị Trực tuyến Việt Nam - Nhật Bản (ISC)

Hợp tác với những đối tác tiềm lực mạnh về KHCN

Tuy nhiên, qua 7 năm triển khai chương trình cho thấy cò một số hạn chế. Cụ thể, số lượng doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ từ nước ngoài (không kể doanh nghiệp FDI) còn ít; hợp tác nâng cao năng lực, trình độ cán bộ KHCN của thành phố còn hạn chế, chưa có chính sách thu hút, khuyến khích các nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động KHCN của thành phố...

Với mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và phát triển KHCN biển, Chánh văn phòng UBND thành phố Phạm Hưng Hùng cho biết, thành phố tập trung ưu tiên nguồn lực cho phát triển KHCN, cho công tác nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến vào thành phố; thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào thành phố Hải Phòng trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên. Tháng 1 - 2021, UBND thành phố ban hành Quyết định só 02/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về KHCN thành phố giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của chương trình nhằm tìm kiếm nguồn lực KHCN từ Trung ương và các địa phương khác; thu hút và suwrdungj có hiệu quả các nguồn lực từ nước ngoài và các tổ chức quốc tế; tận dụng các cơ hội của Cuộc cách mạng côn nghệ 4.0 để tiếp thu và làm chủ các thành tựu KHCN tiên tiến, công nghệ mới, nâng cao năng lực KHCN của thành phố, nhất là trong lĩnh vực KHCN biển và các công nghệ cốt lõi của Cách mạng công nghệ 4.0. Về hợp tác quốc tế, chương trình cũng nhấn mạnh tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với các đối tác có tiềm lực mạnh về KHCN, tập trung vào các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Israel; tạo điều kiện thuận lợi để các chuyên gia nước ngoài, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giải quyết các vấn đề xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của thành phố. Thành phố cũng khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia triển lãm, hội chợ công nghệ quốc tế và khu vực, đầu tư đổi mới và liên doanh, liên kết, nhận chuyển giao công nghệ, thiết bị tiên tiến từ nước ngoài. Ngoài ra, thành phố tiếp tục chú trọng hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KHCN, về tư vấn KHCN và thu hút chuyên gia, về cung cấp và trao đổi thông tin KHCN../.

Nguồn (baohaiphong.com)

Trung tâm PTKH Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (ISC)