SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

HỘI ĐỒNG TUYểN CHỌN DOANH NGHIỆP KHCN NĂM 2021

Sáng ngày 03/6/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn doanh nghiệp để hỗ trợ trở thành DN khoa học công nghệ năm 2021. Bà Nguyễn Thị Hiên, Phó giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì Hội nghị. Năm nay có 12 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký, gồm:

 1. Công ty CP Phát triển và ứng dụng phần mềm Bách Khoa
 2. Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Châu Giang
 3. Công ty CP Nông nghiệp và Thương mại Quốc Tế
 4. Công ty CP Công nghệ Hàng Hải Marintek
 5. Công ty TNHH cơ điện lạnh Quang Thắng
 6. Công ty CP công nghệ Ouransoft
 7. Công ty TNHH đầu tư phát triển Goingay
 8. Công ty TNHH công nghệ Cơ - Nhiệt - Điện và Xây lắp
 9. Công ty TNHH Đại lý thuế Miền Bắc
 10.  Công ty CP khoa học và công nghệ HTCHEM
 11.  Công ty TNHH Khoa Thành
 12.  Công ty TNHH phụ gia bê tông Việt Trung

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đình Vinh - Giám đốc Trung tâm Phát triển KH-CN và Đổi mới sáng tạo - Đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo tóm tắt hồ sơ đăng ký và hiện trạng doanh nghiệp trình Hội đồng xem xét đánh giá. 12 doanh nghiệp có hồ sơ đăng ký tham gia đều là các doanh nghiệp có tiềm năng để trở thành DN KHCN. Theo đó, căn cứ Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về Doanh nghiệp KHCN  điều kiện để đăng ký trở thành DN KHCN:

1- DN được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và thực hiện việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả KH&CN;

2- DN có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận thể hiện dưới các hình thức sau: Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; Quyết định công nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật; Bằng chứng nhận giải thưởng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được các giải thưởng về khoa học và công nghệ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với tổ chức xét tặng giải thưởng hoặc đồng ý cho tổ chức xét tặng giải thưởng; Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; Giấy xác nhận hoặc giấy thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước; Công nghệ nhận chuyển giao được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định của pháp luật;  Các văn bản xác nhận, công nhận khác có giá trị pháp lý tương đương.

3- Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu (doanh nghiệp thành lập dưới 5 năm có tỷ lệ dưới 30% vẫn được cấp giấy chứng nhận nếu đạt một trong các điều kiện trên).

Ông Nguyễn Đình Vinh - Giám đốc Trung tâm Phát triển KH-CN và Đổi mới sáng tạo báo cáo tại Hội đồng

 Đây là các căn cứ quan trọng để Hội đồng tuyển chọn các Doanh nghiệp được hỗ trợ để trở thành doanh nghiệp KHCN trong năm 2021.

TRung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo