SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Phổ biến và hướng dẫn xây dựng, đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam trong doanh nghiệp

Phổ biến và hướng dẫn xây dựng, đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam trong doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu các kiến thức về nhãn sinh thái để nâng cao nhận thức xã hội về tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ thân thiện với... Xem thêm »

Hội nghị tư vấn xúc tiến đầu tư cho các doanh nghiệp tại Hải Phòng

Hội nghị tư vấn xúc tiến đầu tư cho các doanh nghiệp tại Hải Phòng

        Nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư của thành phố để thu hút tối đa các nguồn... Xem thêm »

Kết nối ý tưởng khởi nghiệp tới các nhà đầu tư

Kết nối ý tưởng khởi nghiệp tới các nhà đầu tư

Kết nối ý tưởng khởi nghiệp tới các nhà đầu tư Biến ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực thông qua kết nối ý tưởng tới các nhà đầu tư là mục... Xem thêm »