SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
TechFest Vietnam 2022: Dấu ấn và những con số ấn tượng

TechFest Vietnam 2022: Dấu ấn và những con số ấn tượng

Thành lập từ năm 2015, TECHFEST VIETNAM hàng năm được xem là sân chơi thường niên lớn nhất cho cộng đồng đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Xem thêm »