SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Cát Hải" cho sản phẩm nước mắm của huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Sáng 21/9/2022, tại huyện Cát Hải, Trung tâm Phát triển Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (ISC- thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Cát Hải" cho sản phẩm nước mắm của huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Bà Nguyễn Thị Hiên - Phó Giám đốc Sở KHCN Hải Phòng Phát biểu tại Hội nghị

Theo kế hoạch, chương trình thực hiện trong 18 tháng, bắt đầu từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023. Trung tâm ISC được UBND thành phố giao chủ trì phối hợp cùng Phòng Kinh tế hạ tầng - UBND huyện Cát Hải, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai nhiệm vụ.

Ông Nguyễn ĐÌnh Vinh - Giám đốc Trung tâm phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo chủ nhiệm dự án 

Các doanh nghiệp, tổ chức sau khi được lựa chon tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ gồm:

- Xây dựng mô hình tổ chức quản lý khai thác và phát triển nhãn hiệu;

- Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định quản lý, sử dụng nhãn;

- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu;

- Phát triển thị trường tiêu thụ thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, Gắn kết giữa phát triển làng nghề với dịch vụ du lịch;

- Phát huy hiệu quả tài sản trí tuệ đã được nhà nước bảo hộ;

- Góp phần nâng cao thu nhập và tạo cơ hội việc làm cho người dân.

#Sở_hữu_trí_tuệ_Hải_PHòng

HÌNH ẢNH