SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Hồ Sơ Môi trường - Quy trình thực hiện hợp đồng tư vấn

 

1- Quy trình thực hiện Hồ sơ tư vấn môi trường

 

 

2 - Quy trình thực hiện Quan trắc môi trường

3 - Quy trình thực hiện thiết kế thi công, lắp đặt

 

4 - Quy trình thực hiện vận hành, bảo trì bảo dưỡng

 

 

Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo

Phòng Nghiên cứu - ứng dụng KHCN 

Liên hệ với chúng tôi  - Hotline: 0225.5640748 - 0936.007.047