SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG
LỘ TRÌNH
ĐMCN CHO DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG LỘ TRÌNH ĐMCN TRONG DOANH NGHIỆP   “Lộ trình ĐMCN là quá trình xác định mục tiêu, nội dung đổi mới công nghệ; trình tự, phương án sử dụng nguồn lực để thực hiện các hoạt động ĐMCN trong một khoảng thời gian xác định” Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ (ĐMCN) là việc sử dụng các phương pháp tổng hợp,  khảo sát, thống kê, phân tích, chuyên gia ....    để đánh giá hiện trạng sản xuất kinh doanh, trình độ công nghệ, xu hướng thị trường, sản phẩm và công nghệ để từ đó đưa ra lộ trình ĐMCN cho doanh nghiệp phù hợp với năng lực tài chính và tiềm năng của mình. Lộ trình ĐMCN được coi là một công cụ bao quát để giúp đỡ các doanh nghiệp nắm bắt thị trường tốt hơn và ra quyết định đầu tư công nghệ một cách hữu hiệu hơn. Nó có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhận dạng sản phẩm tương lai, công nghệ và dịch vụ cần thiết của mình, đồng thời đánh giá và lựa chọn các công nghệ đáp ứng được các nhu cầu đó. Khi xây dựng và thực hiện lộ trình ĐMCN, các doanh nghiệp có thể: Lường trước và đáp ứng nhanh hơn các biến động của môi trường kinh doanh; Sắp xếp hợp lý các nguồn lực cho ĐMCN; Thu hút các nguồn đầu tư, tài chính thông qua việc triển khai hoạt động R&D; Giảm thiểu rủi ro trong đầu tư công nghệ ..... Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng (HATEX) là đơn vị đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này đã thực hiện tư vấn xây dựng lộ trình ĐMCN cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong các lĩnh vực công nghệ, trong những năm qua HATEX đã tiến hành tư vấn xây dựng lộ trình ĐMCN cho nhiều doanh nghiệp như:
 1. Công ty cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong
 2. Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
 3. Công ty TNHH đóng tàu Phà Rừng
 4. Công ty cổ phần Lilama 69-2
 5. Công ty cổ phần cơ khí Duyên Hải
 6. Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng
 7. Công ty Vico
 8. Công ty Hóa chất Minh Đức
 9. Công ty chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải
 10. Công ty cổ phần Cơ khí và Vật liệu xây dựng Thanh Phúc
 11. Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Á
 12. Công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng
 13. Công ty cổ phần Nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng
 14. Công ty TNHH Việt Trường
 15. Công ty cổ phần xuất khẩu thủy sản Hạ Long
 16. Công ty cổ phần đúc gang Thành Phương
 17. Công ty cổ phần giống gia cầm Lượng Huệ
 18. Công ty cổ phần JP Way Việt Nam
 19. Công ty cổ phần Sivico
 20. Công ty cổ phần rau quả Bình Minh
 21. Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng số 2
 22. Công ty cổ phần cơ khí đúc hợp kim Thịnh Hưng
 23. Công ty cổ phần rau quả Việt Xô
 24. Công ty cổ phần Vilaco
 25. Công ty cổ phần đầu tư phát triển Dưỡng Động
Quý doanh nghiệp có nhu cầu cần được  tư vấn xây dựng lộ trình ĐMCN xin vui lòng liên hệ với Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị để nhận được sự tư vấn đầy đủ và chuyên nghiệp nhất. Liên hệ: Ms Nguyễn Thị Cẩm Hương – Trưởng phòng (Phó Giám đốc kiêm nhiệm) Tel: 031.3757101 – (106) Mobile: 0912940509 Email:   tuvan@hatex.vnhuong@hatex.vn