SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

DỊCH VỤ TƯ VẤN XÁC LẬP, BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Trạm khai thác thông tin và dịch vụ sở hữu công nghiệp (IP Platform) đặt tại Hải Phòng do Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và phát triển, Trung tâm Phát triển Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (ISC) quản lý, vận hành. Trạm IP Platform là điểm phục vụ và hỗ trợ các hoạt động khai thác thông tin SHTT; Tư vấn xác lập, bảo hộ quyền SHTT; Hỗ trợ thủ tục trưng cầu giám định về sở hữu trí tuệ, thẩm định giá tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng và một số tỉnh thành lân cận.

Ông Tạ Quang Minh -  Viện trưởng Viện Khoa học sở hữu trí tuệ và ông Dương Ngọc Tuấn  - Giám đốc Sở KH&CN cùng khai trương Trạm IPPlatform.

 CÁC HOẠT ĐỘNG TRẠM IPPLATFORM

- Tư vấn, hướng dẫn khai thác thông tin trên nền tảng ipplatform.gov.vn;

- Tra cứu, cung cấp thông tin về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ;

- Tiếp nhận và thực hiện dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về sở hữu trí tuệ;

- Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục về trưng cầu giám định,  thẩm định giá tài sản trí tuệ;

- Đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ;

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về sở hữu trí tuệ.

DỊCH VỤ TƯ VẤN XÁC LẬP, BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

NHÃN HIỆU:

- Tư vấn và tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu

- Tư vấn thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng,  sửa đổi và gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu.

- Tư vấn thiết kế nhãn hiệu

SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH:

- Tư vấn và đăng ký  bảo hộ Sáng chế và Giải pháp hữu ích;

- Duy trì hiệu lực và hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền Sáng chế, GPHI

- Tư vấn thủ tục xử lý xâm phạm và giải quyết tranh chấp quyền  sở hữu Sáng chế, GPHI.

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP:

- Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ

- Tư vấn nộp đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

- Tư vấn về xâm phạm quyền Kiểu dáng công nghiệp

- Tư vấn thủ tục gia hạn, hủy bỏ hiệu lực, chuyển nhượng quyền Kiểu dáng công nghiệp.

TRẠM KHAI THÁC THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG

Liên hệ:

Ms. Huệ - 0984 704 516 -  0225 364 0748 - 403

Fanpage: Sở hữu trí tuệ Hải Phòng

Emal: tuvan@ isc1.vn

www.isc1.vn

https://www.youtube.com/watch?v=UMpKM47EIRw