SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHCN

Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DNKH&CN) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hưởng cơ chế ưu đãi khi triển khai ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Khi trở thành DNKH&CN, doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi sau:

- Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế.

- Được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Được ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh.

- Được hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ. Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ.

  Để tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp đủ điều kiện trở thành DNKH&CN, Trung tâm phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo tổ chức triển khai các nội dung sau:

 - Tư vấn để đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu trở thành doanh nghiệp KH&CN

- Tư vấn trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp KH&CN

- Tư vấn, giới thiệu các cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi của nhà nước đối với doanh nghiệp KH-CN

- Tư vấn lập hồ sơ, nhận uỷ quyền tiến hành các thủ tục nộp hồ sơ và theo dõi việc xử lý hồ sơ tại các cơ quan chức năng từ khi nộp cho đến khi có kết quả.

Một số khách hàng đã tư vấn:

       1. Công ty cổ phần  Nông nghiệp kĩ thuật cao

       2. Công ty dịch vụ viễn thông Nam Việt

 1. Công ty TNHH MTV giống cây trồng Hải Dương
 2. Công ty cổ phần cơ khí và VLXD Thanh Phúc
 3. Công ty cổ phần Y dược Khánh Thiện
 4. Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
 5. Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Quảng Ninh
 6. Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Thái Lan
 7. Công ty cổ phần Tiên Đồng
 8. Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh
 9. Công ty cổ phần Phạm Gia Phát
 10. Công ty cổ phần phát triển Dưỡng Động
 11. Công ty TNHH Khuê Khuê
 12. Công ty TNHH cửa cuốn Úc Vinh Quang
 13. Công ty TNHH đầu tư và công nghệ Nhật Nam
 14. Công ty TNHH cơ khí Trí Đạt
 15. Công ty cổ phần sơn Hải phòng số 2

……

Liên hệ: 

Mr. NGuyễn Đình Vinh - Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Tel: 0913.511004

Email:nguyenvinh@isc1.vn   -  tuvan@.isc1.vn