SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Đánh giá kết quả tư vấn dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ năm 2022

Sản xuất Pin Lithium LiFePO4dùng cho xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện du lịch và bộ lưu điện là dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được thành phố hỗ trợ năm 2022. Dự án do Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Hải Phòng tư vấn, hỗ trợ. Sản phẩm của dự án là Pin Lithium LiFePO4 với dải điện áp rộng từ 12V đến 350V và dung lượng từ 6Ah đến 1000Ahđể phục các ngành và lĩnh vực khác nhau. Với sản phẩm này, Công ty Cổ phần Ngọc Lục Bảo Hải Phòng đã xây dựng bộ sản phẩm mang thương hiệu Emeral gồm pin xe đạp điện, pin xe máy điện, pin ô tô điện du lịch, pin kích nổ, nguồn điện 220V di động.

Dây chuyền Sản xuất Pin Lithium LiFePO4

 

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo kết quả trước Hội đồng Khoa học và Công nghệ.

Qua khảo sát, nghiên cứu, trao đổi, Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Hải Phòng tiến hành tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp 11 nội dung gồm: tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (hướng dẫn thủ tục đăng ký và hoàn thiện bản mô tả kiểu dáng công nghiệp với bộ lưu điện Pin Lithium LiFePO4); tư vấn hồ sơ trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ (đã hoàn thiện bộ hồ sơ để Công ty được trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong năm 2022); rà soát thủ tục pháp lý cần thiết khác (tư vấn một số phương pháp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đã được ban hành quyết định và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở; tư vấn các vấn đề về môi trường và phòng cháy chữa cháy); chuẩn hóa nhà xưởng, thiết bị sản xuất và quy trình sản xuất; tư vấn áp dụng các công cụ quản lý sản xuất tiên tiến (quy trình ISO 9001:2015 và công cụ quản lý sản xuất tiên tiến 5S); tư vấn hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu; tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh; tư vấn quản trị doanh nghiệp; kết nối cố vấn khởi nghiệp; kết nối đầu tư, kết nối kinh doanh và các hoạt động truyền thông, quảng bá.

Báo cáo về kết quả sau hỗ trợ, đại diện phía đơn vị tư vấn cho biết, tổng doanh thu năm 2022 của Công ty ước đạt tăng 20% so với năm 2021, thương hiệu Emerald của Công ty cũng được nhiều người biết đến hơn; quy mô nhân sự tăng thêm và ổn định hơn trước với việc ký kết các hợp đồng dài hạn và ngắn hạn. Từ kết quả này, đơn vị tư vấn đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ Công ty giai đoạn 2 với các hoạt động tăng tốc kinh doanh; hướng dẫn giới thiệu Công ty tham gia các chương trình khoa học và công nghệ của thành phố...

Đánh giá về kết quả tư vấn, hỗ trợ vào sáng 15/12 tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ đề nghị Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Hải Phòng cần xây dựng lộ trình tư vấn, hỗ trợ, trong đó nhấn mạnh các nội dung cần tập trung triển khai theo từng giai đoạn; đồng thời xây dựng quy trình tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp.

http://www.startuphaiphong.com