SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Dự án sản xuất thử nghiệm viên nang tỏi đen

Dự án sản xuất thử nghiệm viên nang tỏi đen

Công trình nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ

Nghiên cứu chế tạo phao ngăn dầu tự nổi TN 700 tại Hải Phòng

Nghiên cứu chế tạo phao ngăn dầu tự nổi TN 700 tại Hải Phòng

Công trình nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ

Thử nghiệm nuôi kỳ đà tại Hải Phòng

Thử nghiệm nuôi kỳ đà tại Hải Phòng

Công trình nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ