SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

CHẾ PHẨM COMPOST MAKER - Người bạn của nhà nông


CHẾ PHẨM COMPOST MAKER - Người bạn của nhà nông

Thông tin chi tiết

  • Ngày đăng: 13/07/2020

Là Chế phẩm vi sinh vật xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp.

Chi tiết

CHẾ PHẨM COMPOST MAKER - Là Chế phẩm vi sinh vật xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp, được Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật và cho áp dụng rộng rãi trong sản xuất.

Xuất xứ của chế phẩm vi sinh Compost maker là sản phẩm của dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm vi sinh vật Compost maker xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp tại Hải Phòng” do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ được Bộ Khoa học Công nghệ giao cho chủ trì thực hiện. Dự án đã được Hội đồng khoa học cấp thành phố nghiệm thu xếp loại Xuất sắc vào tháng 12 năm 2014.

Thành phần: Được sản xuất từ tổ hợp các vi khuẩn phân giải hydratcacbon (Bacillus), vi sinh vật phân giải xenluloz (Streptomyces) và vi sinh vật khử mùi (Saccharomyces) có mật độ vi sinh vật tuyển chọn không nhỏ hơn 108 CFU/g

Công dụng:

+ Phân giải nhanh phế phụ phẩm nông nghiệp (rơm, rạ, bã nấm, thân lõi ngô, phân bắc và phân chuồng...) làm phân hữu cơ sinh học;

+ Làm giảm tối đa mùi hôi thối của chất thải;

+ Hạn chế mầm bệnh có trong phế phụ phẩm.

Chế phẩm Compost maker đã được ứng dụng hiệu quả trong các mô hình xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thuộc chương trình KH&CN phục vụ xây dựng Nông thôn mới tại các xã: Ngũ Đoan, Thuận Thiên,  Đặng Cương, Chiến Thắng, Trường Thành, Xuân Đám, Việt Hải, Tân Liên, Lê Lợi,...; mô hình khoa học công nghệ cấp quận, huyện tại phường Hợp Đưc, quận Đồ Sơn.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi,

Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo.

Hotline: 0225.3640748