SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

17 NGUỒN GEN ĐẶC HỮU CÓ GIÁ TRỊ CỦA HẢI PHÒNG


17 NGUỒN GEN ĐẶC HỮU CÓ GIÁ TRỊ CỦA HẢI PHÒNG

Thông tin chi tiết

  • Ngày đăng: 01/11/2022

Chi tiết

Với vị trí địa lý đặc biệt, Hải Phòng được đánh giá là môt trong những địa phương có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú bậc nhất của nước ta. Là nơi quy tụ của 3 vùng sinh thái nông nghiệp điển hình của Việt Nam:Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía bắc và Hải đảo. Cùng với giá trị truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời của người dân Hải Phòng đã tạo ra những giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản nổi tiếng, có giá trị kinh tế cao.


Nhiều năm qua, một số cơ quan trung ương đã đánh giá, thu thập và bảo tồn nguồn gen sinh vật Hải Phòng ở nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên việc bảo tồn ở các cơ quan trung ương chủ yếu phục vụ công tác lưu giữ và các mục tiêu nghiên cứu khác của cơ quan đó. 
Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án khung bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, Sở Khoa học và Công nghệ giao Trung tâm Phát triển khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện Nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát xác định các nguồn gen cần thu thập, bảo tồn để bổ sung vào quỹ nguồn gen thành phố”


Từ kết quả hoạt động điều tra, khảo sát, đánh giá và mô tả một số nguồn gen, cuốn Sổ tay “Giới thiệu 17 nguồn gen đặc hữu, có giá trị của Hải Phòng' ra đời cung cấp hình ảnh và những thông tin cơ bản của 17 nguồn gen khảo sát năm 2021, bổ sung vào quỹ gen của thành phố Hải Phòng. Với nội dung ngắn gọn, súc tích kèm hình ảnh sinh động cuốn sổ tay giới thiệu đến người đọc những thông tin cơ bản phục vụ công tác bảo tồn, khai thác sử dụng nguồn gen quý có giá trị kinh tế.

#gen

#Giống_cây_trồng

#Bảo_tồn

#Hải_Phòng

#Thủy_Nguyên

#Nuôi_cấy_mô

#Invitro

-----------------------------------------------

Thông tin chi tiết liên hệ:

Fanpage: isc1.vn

 TikTok: Gia đình ISC 

Email: info@isc1.vn

Youtube: ISC CHANNEL

Website: http://: https://isc1.vn/

 Địa chỉ: 276B Nhà A10 Đồng Tâm, Lạch Tray, Hải Phòng.