SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo luôn đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển tại mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn khá mới mẻ nhưng nền kinh tế Việt Nam muốn tăng tốc và phát triển thì việc phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là lựa chọn tất yếu phải tập trung.

Với mục tiêu khơi dậy và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là thanh niên, sinh viên và các nhóm nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hải Phòng, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố giới thiệu ý tưởng/sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, các nội dung, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp; thúc đẩy kết nối đầu tư giữa dự án khởi nghiệp với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư… Được sự đồng ý của của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng tiến hành tổ chức Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng lần thứ 2 (Techfest HaiPhong 2018) với chủ đề “Nghiên cứu khoa học đồng hành cùng khởi nghiệp sáng tạo”